Den fulde tekst
L 10
Forslag til lov om net- og informationssikkerhed.
Af forsvarsministeren (Peter Christensen ()).
Lovf som fremsat 7/10 15
Fremsat skr 7/10 15
1.beh 23/10 15
Betænkning 19/11 15
Lovf optrykt efter 2.beh 8/12 15 Tillæg H
2.beh 8/12 15
Lovf som vedt 10/12 15
3.beh 10/12 15
Lov nr 1567 af 15. december 2015
Ordførere: (1.beh) Henrik Dam Kristensen (S), Marie Krarup (DF), Peter Juel Jensen (V), Eva Flyvholm (EL), Leif Mikkelsen (LA), René Gade (ALT), Martin Lidegaard (RV), Rasmus Jarlov (KF).
Ministre: (1.beh) forsvarsministeren (Peter Christensen).
Efter 1.beh henvist til Forsvarsudvalget(FOU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Lovforslaget er en genfremsættelse af L 201 fra folketingsåret 2014-15, 1. samling, og har til formål at styrke informationssikkerheden i telesektoren. Lovforslaget indebærer, at den eksisterende regulering af informationssikkerhed og beredskab på teleområdet overføres til en selvstændig lov. Samtidig skærpes kravene til teleudbydernes informationssikkerhed, så der tages højde for samfundets afhængighed af telenettet og det aktuelle trusselsbillede, hvor især omfanget af cyberangreb og avanceret industrispionage er stigende.
I lovforslaget indgår bl.a., at Center for Cybersikkerhed bemyndiges til at fastsætte regler om minimumskrav til teleudbydernes håndtering af informationssikkerheden og krav til teleudbydernes risikostyring i forbindelse med at indgå og gennemføre aftaler med leverandører. Desuden skal Center for Cybersikkerhed kunne påbyde teleudbydere at inddrage nærmere angivne områder af deres virksomhed samt nærmere angivne trusler mod informationssikkerheden i deres risikostyringsprocesser. Derudover vil Center for Cybersikkerhed kunne påbyde teleudbyderne at træffe konkrete sikkerhedsforanstaltninger med henblik på at sikre et passende informationssikkerhedsniveau.
Afstemning:
Forslaget blev vedtaget. For stemte 86 (S, DF, V, LA, RV, SF, KF), imod stemte 15 (EL, ALT), hverken for eller imod stemte 0.