Den fulde tekst
L 19
Forslag til udbudsloven.
Af erhvervs- og vækstministeren (Troels Lund Poulsen (V)).
Lovf som fremsat 7/10 15
Fremsat skr 7/10 15
1.beh 29/10 15
Betænkning 12/11 15
Lovf optrykt efter 2.beh 17/11 15 Tillæg H
2.beh 17/11 15
Lovf som vedt 19/11 15
3.beh 19/11 15
Lov nr 1564 af 15. december 2015
Ordførere: (1.beh) Kirsten Brosbøl (S), Hans Kristian Skibby (DF), Torsten Schack Pedersen (V), Finn Sørensen (EL), Joachim B. Olsen (LA), Rasmus Nordqvist (ALT), Ida Auken (RV), Lisbeth Bech Poulsen (SF), Brian Mikkelsen (KF).
Ministre: (1.beh) erhvervs- og vækstministeren (Troels Lund Poulsen).
Efter 1.beh henvist til Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget(ERU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Lovforslaget gennemfører det reviderede udbudsdirektiv (Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/24/EU af 26. februar 2014), som skal være implementeret i medlemslandene senest i april 2016. Lovforslaget fastlægger procedureregler for offentlige indkøb og indeholder bl.a. regler om innovationspartnerskaber, elektronisk baserede indkøbsprocedurer og særlig adgang for små og mellemstore virksomheder og nystartede virksomheder.
Der er tale om en genfremsættelse af det forslag til udbudslov, der blev fremsat den 18. marts 2015 (L 164, folketingsåret 2014-15, 1. samling). I forhold til det tidligere fremsatte lovforslag er der foretaget visse ændringer og justeringer.