Den fulde tekst
L 17
Forslag til lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat
og lov om vurdering af landets faste ejendomme (Fritagelse for grundskyld for ejendomme ramt af kystnedbrydning og vurdering af visse ejendomme med hjemfaldspligt).
Af skatteministeren (Karsten Lauritzen (V)).
Lovf som fremsat 7/10 15
Fremsat skr 7/10 15
1.beh 23/10 15
Betænkning 16/12 15
Lovf optrykt efter 2.beh 18/12 15 Tillæg H
2.beh 18/12 15
Lovf som vedt 21/12 15 Tillæg C
3.beh 21/12 15
Lov nr 1887 af 29. december 2015
Ordførere: (1.beh) Jeppe Bruus (S), Dennis Flydtkjær (DF), Louise Schack Elholm (V), Rune Lund (EL), Villum Christensen (LA), Josephine Fock (ALT), Lisbeth Bech Poulsen (SF), Brian Mikkelsen (KF).
Ministre: (1.beh) skatteministeren (Karsten Lauritzen).
Efter 1.beh henvist til Skatteudvalget(SAU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Det foreslås, at kommunerne kan fritage en ejendom helt eller delvis for grundskyld fra det tidspunkt, hvor kystnedbrydning er sket. Fritagelsen vil herefter have virkning, indtil SKAT har foretaget en ny vurdering af grunden, der kan lægges til grund for opkrævningen af grundskyld.
Lovforslaget er en genfremsættelse af L 189, folketingsåret 2014-15, 1. samling.
Ved 2. behandling af lovforslaget stillede skatteministeren ændringsforslag om, at kommunerne skal give hel eller delvis fritagelse, hvis en ejendom er ramt af kystnedbrydning (ændring fra en kan- til en skal-bestemmelse).
Desuden stillede skatteministeren ændringsforslag om, at der ved ejendomsvurderingen af ejendomme med hjemfaldspligt til kommunen ikke skal tages hensyn til ændrede planforhold, hvis der er 10 år eller mindre til det tidspunkt, hvor kommunen tidligst kan udnytte hjemfaldspligten.
Afstemning:
Forslaget blev vedtaget. For stemte 98 (S, DF, V, LA, ALT, RV, SF, KF), imod stemte 9 (EL), hverken for eller imod stemte 0.