Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Afdragsordning i stedet for lønindeholdelse – tilbagekaldelse af lønindeholdelse

 

Efter inddrivelsesbekendtgørelsens § 5, stk. 4, og § 8, stk. 9 og 10 kan den af restanceinddrivelsesmyndigheden oprindelige fastsatte afdragsordning eller restanceinddrivelsesmyndighedens afgørelse om lønindeholdelse ændres, hvis skyldners økonomiske forhold ændrer sig efterfølgende.

Skyldnere, der beder om en afdragsordning i stedet for en lønindeholdelse, kan få tilladelse hertil, såfremt de almindelige betingelser for en afdragsordning er opfyldt. En afdragsordning i stedet for lønindeholdelse skal ske efter en konkret vurdering, jf. nærmere nedenfor.

Hvis skyldnere beder om at få en lønindeholdelse tilbagekaldt skal dette ske:

  • hvis betingelserne for lønindeholdelse ikke var til stede ved afgørelsen
  • hvis betingelserne ikke længere er til stede (fx forringede økonomiske forhold).

Hvis skyldnere beder om en afdragsordning i stedet for lønindeholdelse, kan dette ske efter en konkret vurdering. I vurderingen kan bl.a. indgå:

  • skyldnerens ændrede økonomiske/sociale forhold
  • skyldnerens risiko for at miste sit arbejde, hvis lønindeholdelse fastholdes.