Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om tilskud til investeringer i teknologier til reduktion af pesticidforbruget og kvælstofudledningen på bedrifter med randzoner

§ 1

I bekendtgørelse nr. 1209 af 27. oktober 2015 om tilskud til investeringer i teknologier til reduktion af pesticidforbruget og kvælstofudledningen på bedrifter med randzoner foretages følgende ændring:

1. Bilag 1 affattes som bilag 1 til denne bekendtgørelse.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 2. november 2015.

NaturErhvervstyrelsen, den 30. oktober 2015

Jette Petersen

/ Lone Pinnerup Frederiksen


Bilag 1

»Bilag 1

Teknologiliste

Teknologier under indsatsområde 1: Reduktion af pesticidforbrug

Teknologi
Effekt i pct.
Fast pris i kr.
Radrenser
14
260.000
Radrenser med automatisk rækkestyring
14
343.000
Radrenser med sektionsstyring
14
510.000
Bomstabilisering og sektionsafblænding
8
168.000
Autostyring af pesticiddosering
30
124.000

Teknologier under indsatsområde 2: Reduktion af kvælstofudledning

Teknologi
Effekt i pct.
Fast pris i kr.
Radrenser med tank, doseringsenhed og moduler for gødningsplacering
4
435.000
Radrenser med tank, doseringsenhed og moduler for rillesåning
37
316.000
Autostyring af flydende gødning
4
124.000
Gødningsspreder med kantspredningsudstyr og sektionsafblænding
4
275.000
Nitrifikations-hæmmer
11
550.000

«