Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Kendelse i sag 43.2015

afsagt af Tvistighedsnævnet den 6. november 2015

A

v/forhandlingssekretær Morten Fischer-Nielsen, 3F Den Grønne Gruppe

mod

B

I sagens behandling har som faste medlemmer af Tvistighedsnævnet deltaget landsdommer Tine Vuust (formand), chefkonsulent Lise E. Bardenfleth (DA) og advokat Pernille Leidersdorff-Ernst (LO). Endvidere har som særligt sagkyndige medlemmer deltaget cand.merc.jur. Lene Wittrup Lokvig, udpeget af GLS-A, og forhandlingssekretær Flemming Grønsund, udpeget af 3F.

Mellem klageren, A, født den 23. december 1996, og indklagede, B, blev der den 27. december 2013 indgået en uddannelsesaftale, hvorefter A skulle uddannes som landmand, husdyr, med uddannelsesperiode fra den 23. januar 2014 til den 31. marts 2016.

Denne sag drejer sig om virksomhedens ensidige ophævelse af uddannelsesaftalen.

A har ved sin faglige organisation, 3F Den Grønne Gruppe, ved klageskrift modtaget den 7. juli 2015 indbragt sagen for Tvistighedsnævnet med påstand om, B tilpligtes at betale 30.000 kr.

Beløbet vedrører godtgørelse for tab af uddannelsesgode i anledning af indklagedes ophævelse af uddannelsesaftalen pr. 2. marts 2015.

Indklagede har påstået frifindelse.

Sagen har været mundtligt forhandlet i Tvistighedsnævnet den 3. november 2015.

Sagsfremstilling

Af blanket om ophævelse af uddannelsesaftalen, som er registreret af erhvervsskolen den 27. april 2015, fremgår, at uddannelsesaftalen blev ophævet med virkning fra den 2. marts 2015 med begrundelsen: ”Udeblivelse fra arbejdet d. 2/3-2015 uden, på korrekt vis, at informere arbejdsgiver om grunden til dette”.

Umiddelbart forud herfor og i tiden efter den 2. marts 2015 havde parterne følgende sms-korrespondance:

”Man d. 2. mar. 05.38

Hej B

Der gik i lørdags hul på såret bag på fingeren, og vågnede i nat ved den gjorde rigtig ondt. Sidder nu med min mor inde ved skadestuen, da der er gået infektion i såret og da det jo er helt ind til knoglen, er det ikke så godt :( jeg giver besked senere når jeg ved hvad der nu skal ske med den. Det er træls, når jeg nu lige er kommet i gang igen. men jeg regner bestemt med, at jeg kan vende tilbage, når den er pakket ordentligt ind igen, for jeg får nok noget antibiotika jeg skal tage igen, for at det går over.

Mvh. A

man. 2. mar. 12.06

Hej A. Det var da lidt træls. Men du kommer jo bare så hurtig det er muligt. Da du jo ved, mangler vi folk denne uge, pga. Planlagt ferie. Hilsen B

man. 2. mar. 22.14

Hej igen

Jeg har fået det renset igen og fået Antibiotika jeg skal tage igen i 5 dage, så håber jeg det går i sig selv igen. Jeg giver besked i morgen tidlig om hvordan det går :-(

Mvh. A

tir. 3. mar. 06.04

Godmorgen

Fingeren er rigtig øm og helt stiv, så jeg ikke kan bøje den. Jeg har noget smertestillende og vil derfor se om ikke jeg kan tage nogle af smerterne lige, så jeg forhåbentlig kan komme igen lidt senere i dag. Jeg vender tilbage ved ved bedring.

Mvh. A

ons. 4. mar. 06.10

Godmorgen

Jeg kan simpelthen ikke ringe dig op. . Det lyder til den slet ikke ringer op til dig, når jeg prøver. Jeg kan til læge idag og have forbinding af og se om fingeren ser fin ud, derefter vender jeg tilbage til dig, da som den er nu er jeg nok ikke meget værd, da jeg slet ikke kan bevæge eller bøje den.

Mvh. A

ons. 4. mar. 07.45

Hej A. Medhensyn til min telefon, så virker den, du ligger bare en besked på svaren hvis ikke jeg når den. Så ringer jeg til dig. Sms dur ikke, husk dette.

tor. 5. mar 06.28

Det er skam heller ikke telefonen det er galt med. Tror nærmere det er signal. Den ringer slet ikke op, når jeg prøver.

Jeg ved godt sms er træls men jeg har desværre kun min egen telefon at bruge, så har ikke så mange…

tor. 5. mar. 08.42

Hej A. Dette her må du selv finde løsning på. Jeg har informeret dig omkring disse forhold, at en sms er ikke godkendt sygmelding, hvilket du ikke retter ind efter. Næste gang dette sker stopper vores samarbejde, da du udebliver fra arbejde uden at informere din arbejdsgiver på korrekte vis. Dette bliver du nød til at forstå. hilsen B

fre. 6. mar. 06.03

Det har heller ikke være min mening at skrive og melde mig syg, hver dag. Jeg er sygemeldt og ville derfor bare skrive til dig hvordan det går og hvornår jeg regner med at være klar igen. .

Jeg sygemelder mig jo og når jeg igen kan bruge min finger, ville jeg starte igen. så det forstår jeg ikke helt. .

Du har været syg en hel uge nu, uden at du på et eneste tidspunkt, som du skal, har ringet til din arbejdsgiver og forklaret omkring din udeblivelse. Dette sker ikke på sms som jeg har prøvet at forklare dig. Men med en opringning via Telefonen, til arbejdsgiver. hilsen B

man. 9. mar. 05.19

Jamen jeg har oplyst dig om at jeg er syg. Så længe jeg er sygemeldt, skal jeg ikke ringe og melde mig syg hver dag.

At jeg er startet så tidligt og med det samme både skulle kastrerer og tatovere har desværre kun gjort, at jeg i dag ikke kan bruge min finger. Og at der så gik betændelse i også, er bar endnu mere træls. Jeg tror det er bedst hvis jeg kontakter dig, når jeg er klar igen. ”

Retsgrundlag

Af erhvervsuddannelseslovens § 61, stk. 1, fremgår:

”Misligholder en af parterne i uddannelsesaftalen væsentligt sine forpligtelser, kan den anden part hæve aftalen. ”

Forklaringer

A har forklaret bl.a., at hun i starten af februar 2015 blev syg med stress. Efter at have været til læge ringede hun til B og sygemeldte sig, hvilket ikke var nogen positiv oplevelse. Han skældte hende ud, og hun græd i telefonen. Under sin sygdom brækkede hun sin finger, hvilket hun orienterede B om pr. sms, idet hun forinden forgæves havde prøvet at ringe til ham. Hun var til samtale med B den 23. februar 2015, hvor de aftalte, at hun skulle starte stille og roligt op igen. Hun arbejdede torsdag og fredag den 25. og 26. februar, men i weekenden gik der betændelse i hendes finger. Hun sygemeldte sig pr. sms den 2. marts 2015, og de skrev sammen herom pr. sms, idet hun ikke kunne ringe til ham. Hun fik omkring den 27. marts 2015 at vide af 3F, at uddannelsesaftalen var ophævet. Hun har ikke ved indgåelse af uddannelsesaftalen skrevet under på et papir eller på anden måde fået at vide, at sygemelding slet ikke måtte ske pr. sms.

B har forklaret bl.a., at han ikke er enig i, at han skældte A ud i forbindelse med den første sygemelding. Da A først havde været sygemeldt med stress og efterfølgende meldte sig syg på grund af en brækket finger, fik han en fornemmelse af, hvor det bar hen ad. Han afholdt derfor et møde med hende om tilbagevenden til arbejdet. A gav under dette møde udtryk for, at det var private forhold og ikke arbejdet, der havde givet hende stress, og hun sagde, at hun gerne ville fuldføre sin uddannelse. Det har altid været praksis i virksomheden, at man skal sygemelde sig telefonisk. Det fremgår af alle ansættelseskontrakter og fortælles eleverne fra begyndelsen af uddannelsesforholdet. Han har også ved flere lejligheder sagt det til A og nævnte det også under deres møde den 23. februar. Hun kunne således ikke være i tvivl om, at han ikke ville acceptere en sygemelding pr. sms. Han modtog og læste hendes sms’er, men han kunne se på sin telefon, at der ikke havde været nogen indgående opkald fra A. Han besluttede at hæve uddannelsesaftalen den 2. marts 2015 og udfyldte også denne dato blanketten om ophævelse. Han lagde den i A’s skab, men hun kom ikke tilbage til arbejdspladsen, og det var således først i forbindelse med henvendelsen fra 3F i slutningen af marts 2015, at han fik meddelt hende, at uddannelsesaftalen var ophævet.

Procedure

Klager har anført bl.a., at ophævelsen af uddannelsesaftalen ikke var berettiget, idet indklagede fra elevens sms’er vidste, at hun var sygemeldt og havde lovligt forfald. Hun er således ikke ulovligt udeblevet fra arbejdet.

Indklagede har anført bl.a., at elevens sygemelding i strid med de interne retningslinjer, som hun var fuldtud bekendt med, skete pr. sms og ikke telefonisk. Det er ikke korrekt som anført af eleven, at hun skulle have forsøgt at ringe til ham.

Tvistighedsnævnets begrundelse og resultat

Tre voterende udtaler:

Det er ubestridt, at eleven fra den 2. marts 2015 var fraværende på grund af sygdom, hvilket hun samme dag og i dagene herefter orienterede indklagede om pr. sms. Det forhold, at hun ikke som foreskrevet tillige kontaktede indklagede telefonisk om sin sygdom, udgør ikke en væsentlig misligholdelse af uddannelsesaftalen.

Indklagedes ensidige ophævelse af uddannelsesaftalen var således ikke berettiget, og vi stemmer derfor for at tage elevens krav på tab af uddannelsesgode til følge.

To voterende udtaler:

Vi finder efter indholdet af sms-korrespondancen sammenholdt med, at sygemelding ikke som foreskrevet skete telefonisk, at eleven ikke havde lovligt forfald fra den 2. marts 2015, og at hendes udeblivelse fra arbejdet som følge heraf udgjorde en væsentlig misligholdelse af uddannelsesaftalen.

Vi stemmer derfor for at frifinde indklagede for det rejste krav.

Der afsiges kendelse efter stemmeflertallet.

T h i b e s t e m m e s:

B skal inden 14 dage betale 30.000 kr. til A.