Den fulde tekst
L 46
Forslag til lov om ændring af skattekontrolloven, arbejdsmarkedsbidragsloven, kildeskatteloven, ligningsloven og pensionsbeskatningsloven. (Indførelse af land for land-rapportering for store multinationale koncerner, gennemførelse af ændring af direktiv om administrativt samarbejde på beskatningsområdet m.v.).
Af skatteministeren (Karsten Lauritzen (V)).
Lovf som fremsat 10/11 15
Fremsat skr 10/11 15
1.beh 17/11 15
Betænkning 10/12 15
Lovf optrykt efter 2.beh 15/12 15 Tillæg H
2.beh 15/12 15
3.beh 18/12 15
Lov nr 1884 af 29. december 2015
Ordførere: (1.beh) Jesper Petersen (S), Jan Rytkjær Callesen (DF), Louise Schack Elholm (V), Pelle Dragsted (EL), Merete Riisager (LA), René Gade (ALT), Lisbeth Bech Poulsen (SF), Brian Mikkelsen (KF).
Ministre: (1.beh) skatteministeren (Karsten Lauritzen).
Efter 1.beh henvist til Skatteudvalget(SAU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Lovforslaget har til formål at implementere to internationale standarder, som skal være med til at sikre en korrekt fordeling af beskatning mellem landene. Med lovforslaget foreslås det bl.a. at indføre en ny international transfer pricing-standard, som bl.a. indeholder krav om, at alle store multinationale koncerner med en omsætning på mindst 750 mio. euro (svarende til 5,6 mia. kr.) på koncernniveau skal udarbejde en årlig land for land-rapportering.
Desuden foreslås det at indføre OECD’s globale standard for indberetning og udveksling af kontooplysninger, som er indført i EU-retten ved en ændring af direktivet om administrativt samarbejde på beskatningsområdet.
Afstemning:
Forslaget blev vedtaget. For stemte 107 (S, DF, V, EL, LA, ALT, RV, SF, KF), imod stemte 0, hverken for eller imod stemte 0.