Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om dækningsomfanget for ejerskifteforsikringer i henhold til lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom m.v.

§ 1

I bekendtgørelse nr. 13 af 12. januar 2012 om dækningsomfanget for ejerskifteforsikringer i henhold til lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom m.v., som ændret ved bekendtgørelse nr. 1091 af 7. oktober 2014, foretages følgende ændring:

1. I bilag 2, tabel 1, ændres »aftrækshætter, inddækninger samt skot- og tagrender (stål)« til: »aftrækshætter, inddækninger samt skot- og tagrender (metal)«.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2016.

Justitsministeriet, den 11. november 2015

Søren Pind

/ Mette Johansen