Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om gældssanering

§ 1

I bekendtgørelse nr. 1363 af 19. december 2008 om gældssanering, som ændret senest ved bekendtgørelse nr. 1356 af 12. december 2014, foretages følgende ændringer:

1. I § 4, stk. 4, nr. 3, ændres »730 kr.« til: »740 kr.«

2. I § 6, stk. 3, nr. 4, ændres »1.620 kr.« til: »1.640 kr.«

3. I § 6, stk. 3, nr. 4, ændres »2.080 kr.« til: »2.100 kr.«

4. I § 6, stk. 3, nr. 4, ændres »2.980 kr.« til: »3.020 kr.«

5. I § 11, 1. pkt., ændres »5.930 kr.« til: »6.020 kr.«

6. I § 11, 2. pkt., ændres »4.130 kr.« til: »4.190 kr.«

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2016, således at dens bestemmelser finder anvendelse for kendelser om gældssanering, der afsiges efter dette tidspunkt.

Justitsministeriet, den 11. november 2015

Søren Pind

/ Henrik Hjort Elmquist