Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Erstatningsansvarslovens § 26 – forbrydelser mod kønssædeligheden, nævnets j.nr. 14-520-03937

Ansøger blev udsat for seksuelle krænkelser fra skadevolder i en etårig periode, hvor ansøger var 14-15 år. Skadevolder var 31-32 år og var arbejdsgiver i ansøgers fritidsjob. Der var tale om adskillige krænkelser af ansøger, og det blev lagt til grund, at krænkelserne eskalerede over tid således, at skadevolder efter ansøgers 15-års fødselsdag adskillige gange havde ført sit erigerede lem ind mellem ansøgers ben og lavet samlejebevægelser, også til udløsning, havde tvunget ansøger til at beføle sit lem og onanere sig til udløsning samt havde befølt ansøger i skridtet og på brysterne.

Retten tilkendte ansøger 50.000 kr. i tortgodtgørelse. Da der ikke var tale om et retskrav, skulle nævnet selvstændigt vurdere størrelsen af godtgørelsen. Nævnet fastsatte ligeledes tortgodtgørelsen til 50.000 kr. Nævnet lagde i den forbindelse vægt på ansøgers alder, forholdets grovhed og udstrækning, aldersforskellen mellem ansøger og skadevolder samt skadevolders position som arbejdsgiver i forholdet til ansøger.

Redaktionel note
  • Erstatningsnævnets årsberetning for 2014