Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Erstatningsansvarslovens § 26 – forbrydelser mod kønssædeligheden, nævnets j.nr. 14-520-04613

Skadevolder, der var halvbror til ansøger, befølte ansøger på brysterne under tøjet og onanerede to gange til sædafgang, hvoraf den ene sædafgang var på hendes mave.

Ansøger søgte om 20.000 kr. i godtgørelse for tort. Nævnet tilkendte ansøger 15.000 kr. i godtgørelse. Nævnet lagde herved vægt på omstændighederne ved overgrebet, herunder karakteren og varigheden heraf. Nævnet tillagde det således vægt, at der var tale om et enkeltstående forhold, og at skadevolder ikke anvendte fysisk magt. Nævnet tillagde det imidlertid også vægt, at ansøger var 29 år på gerningstidspunktet, men psykisk skrøbelig, hvilket skadevolder vidste, og at overgrebet havde voldsomme psykiske følger for ansøger.

Redaktionel note
  • Erstatningsnævnets årsberetning for 2014