Den fulde tekst
L 60
Forslag til lov om indfødsretsprøven af 2015.
Af udlændinge-, integrations- og boligministeren (Inger Støjberg (V)).
Lovf som fremsat 18/11 15
Fremsat skr 18/11 15
1.beh 8/12 15
Betænkning 17/12 15
2.beh 18/12 15
Lovf som vedt 21/12 15
3.beh 21/12 15
Lov nr 1873 af 29. december 2015
Ordførere: (1.beh) Kasper Roug (S), Christian Langballe (DF), Jan E. Jørgensen (V), Johanne Schmidt-Nielsen (EL), Leif Mikkelsen (LA), Josephine Fock (ALT), Lotte Rod (RV), Jacob Mark (SF), Naser Khader (KF).
Ministre: (1.beh) udlændinge-, integrations- og boligministeren (Inger Støjberg).
Efter 1.beh henvist til Indfødsretsudvalget(IFU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Det følger af aftalen, at det fremover skal være en betingelse for optagelse på et lovforslag om indfødsrets meddelelse, at ansøgeren dokumenterer kendskab til danske samfundsforhold, dansk kultur og historie ved bevis for at have bestået Indfødsretsprøven af 2015.
Formålet med lovforslaget er at tilvejebringe en bemyndigelse til at etablere indfødsretsprøven af 2015 og til ved bekendtgørelse at fastsætte regler af mere administrativ karakter om prøvens etablering og afholdelse, herunder udpegning af prøveafholdere, prøvens gennemførelse, klageadgang m.v.
Formålet med lovforslaget er endvidere, at lov nr. 1456 af 17. december 2013 om statsborgerskabsprøve ophæves.
Lovforslaget er en udmøntning af den politiske aftale om indfødsret, som regeringen indgik med Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti den 5. oktober 2015.
Afstemning:
Forslaget blev vedtaget. For stemte 85 (S, DF, V, LA og KF), imod stemte 24 (EL, ALT, RV og SF), hverken for eller imod stemte 0.