Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Rettelse af satsen for miljøbidrag i den juridiske vejledning - styresignal

SKM2015. 133. SKAT

Det fremgår af Den juridiske vejledning 2015-1, afsnit E. A. 7.18.5, at ejeren af en bil, der er indregistreret i Danmark, årligt skal betale et miljøbidrag på 60 kr. Der beregnes et bidrag pr. indregistreret bil. Se lov om miljøbidrag, godtgørelse og skrotningsbidrag i forbindelse med ophugning og skrotning af biler med senere ændringer § 3.

Afgiftssatsen for miljøbidrag blev imidlertid pr. 1. april 2014 ændret fra 60 kr. til 101 kr.

SKAT skal herved meddele, at det korrekte miljøbidrag er på 101 kr. årligt, og at denne miljøbidragssats finder anvendelse fra den første ordinære opkrævning af forsikringspræmie efter lovens ikrafttræden den 1. april 2014.

Indholdet af dette styresignal vil blive indarbejdet i Den juridiske Vejledning 2015-2, afsnit E. A. 7.18.5. Herefter er styresignalet ophævet.

Skatteministeriet, den 17. februar 2015