Den fulde tekst

Skriftlig fremsættelse (20. november 2015)

Maria Reumert Gjerding (EL):

Som ordfører for forslagsstillerne tillader jeg mig herved at fremsætte:

Forslag til folketingsbeslutning om at forbyde brug af giftige flourstoffer.

(Beslutningsforslag nr. B 37)

Forslag til folketingsbeslutning om forbud mod bisfenol-A m.v.

(Beslutningsforslag nr. B 38)

Forslag til folketingsbeslutning om at forbyde de hormonforstyrrende stoffer BHA og BHT i tyggegummi.

(Beslutningsforslag nr. B 39)

Forslag til folketingsbeslutning om forbud mod ftalaterne DEHP, DBP, BBP og DIBP.

(Beslutningsforslag nr. B 40)

Forslag til folketingsbeslutning om et forbud mod hormonforstyrrende stoffer i kosmetik.

(Beslutningsforslag nr. B 41)

Danskerne udsættes dagligt for hormonforstyrrende stoffer, som stadig flere undersøgelser forbinder med en lang række skadelige effekter på mennesker og fostre. Vi er omgivet af hormonforstyrrende stoffer i så høje koncentrationer, at det er sundhedsskadeligt. På trods af dette har flere regeringer ikke reageret på advarslerne.

Senest har miljø- og landbrugsministeren annonceret, at hun ikke vil gennemføre en dansk regulering af disse stoffer. Fremover skal det alene ske på EU-plan, annoncerer hun. Den kemiske industri har imidlertid i årevis haft succes med at blokere for effektiv regulering af hormonforstyrrende stoffer i EU. Derfor sker der ikke noget på EU-plan.

Stofferne reguleres i dag hver for sig, men når de kombineres med selv helt små og ubetydelige mængder af andre hormonforstyrrende stoffer, forstærker de hinandens negative virkninger. Det er en tikkende bombe under vores sundhed, og danske forskere har i lang tid advaret om konsekvenserne.

Vi ser i disse år voldsomme forandringer i den menneskelige organisme. Særlig voldsomme er forandringerne i hormonsystemerne: Piger går tidligere og tidligere i pubertet, og unge kvinder går i overgangsalderen. Hver tiende drengebarn bliver født med misdannede kønsorganer. Danske mænds sædkvalitet ligger helt i bund sammenlignet med andre europæiske lande, og sammen med Norge har danske mænd den højeste forekomst af testikelkræft i verden. Omkring hvert sjette par skal have hjælp til at få børn. Flere og flere bliver i løbet af deres liv ramt af brystkræft, testikelkræft eller andre kræftformer, der menes at knytte sig til eksponeringen for de hormonforstyrrende stoffer.

Erfaringen viser, at det kræver national enegang, før EU tager initiativ til regulering på dette område. Kun de få gange, hvor nationalstater som bl.a. Danmark går foran med nationale tiltag, presses reguleringer igennem på EU-plan. Derfor er det en katastrofe at opgive den nationale indsats. Selv inden for EU’s egne regler kan der gennemføres nationale tiltag, og det har virket.

Ved ikke at handle svigter regeringen den danske befolkning og de ufødte børn. Det er en kynisk holdning. En gallupundersøgelse i år viste, at 90 pct. af danskerne ønsker, at Danmark går foran og forbyder hormonforstyrrende stoffer, også selvom det kan føre til konflikter med EU. Selv blandt Venstres egen vælgere udtrykte 86 pct. ønske herom.

Var Danmark ikke underlagt EU, var der for længst etableret forbud herhjemme, fordi Folketinget ikke ville kunne modstå et så massivt krav om et forbud. Men ministeren dækker sig ind under, at det er EU-stof, selv om Danmark både kan og må tage nationale skridt.

Enhedslisten fremlægger derfor en samlet kemipakke, hvor vi erklærer krig mod de hormonforstyrrende stoffer. Vi vil sætte fokus på disse stoffer og de massive problemer, de fører med sig. Vi vil gøre det til en folkesag at kræve dem fjernet fra forbrugerprodukterne.

Jeg henviser i øvrigt til de bemærkninger, der ledsager de enkelte forslag, og anbefaler dem til Tingets velvillige behandling.