Den fulde tekst

Fremsat den 20. november 2015 af Maria Reumert Gjerding (EL), Stine Brix (EL), Pelle Dragsted (EL), Jesper Kiel (EL), Søren Egge Rasmussen (EL), Johanne Schmidt-Nielsen (EL) og Pernille Skipper (EL)

Forslag til folketingsbeslutning

om at forbyde de hormonforstyrrende stoffer BHA og BHT i tyggegummi

Folketinget pålægger regeringen at fremsætte et lovforslag, der forbyder de hormonforstyrrende stoffer BHA og BHT i tyggegummi. Samtidig opfordrer Folketinget regeringen til at arbejde for et hurtigt forbud mod disse stoffer i hele EU.

Bemærkninger til forslaget

Danske og europæiske forbrugere støder på hormonforstyrrende stoffer mange steder i deres dagligdag. Koncentrationen af det enkelte stof er muligvis ikke i sig selv farligt, men når vi udsættes for stofferne i en række forskellige sammenhænge, kan den samlede eksponering være det. Det er ikke meningen, at danske forbrugere skal være bekymrede for almindelige forbrugsprodukter som f.eks. tyggegummi. Det er heller ikke nødvendigt.

En stor del af det tyggegummi, der kan købes på det danske marked, indeholder antioxidanterne BHA og BHT, også kendt som E320 og E321. Stofferne findes i en særlig stor procentdel af det tyggegummi, der markedsføres til børn. BHA og BHT gør, at tyggegummiet bedre kan holde sig. Men stofferne har vist sig at være hormonforstyrrende i dyreforsøg, og derfor bør mennesker ikke udsættes for dem. Effekterne kan bl.a. være nedsat sædkvalitet, misdannelser af kønsorganerne og for tidlig pubertet. Selv om indholdet er lavt, udgør de en del af den samlede mængde forskellige hormonforstyrrende stoffer, som vi udsættes for i vores hverdag.

Forbrugerrådet Tænk Kemi har for nylig testet en række tyggegummipakker. De problematiske stoffer blev fundet i 75 pct. af tyggegummi målrettet børn. Enhedslisten er enig i Forbrugerrådets anbefaling om, at stofferne bør forbydes i alle forbrugerprodukter. Det er muligt at udelade stofferne. De danske supermarkedskæder har imidlertid besluttet at fortsætte salget.

Enhedslisten opfordrer Folketinget til at følge Forbrugerrådets anbefaling og pålægge regeringen at fremsætte et lovforslag, der forbyder BHA og BHT i tyggegummi. Det er den samlede eksponering for hormonforstyrrende stoffer, der giver grund til bekymring, og da der kan produceres tyggegummi uden disse stoffer, skal de naturligvis udfases.