Den fulde tekst
B 39
Forslag til folketingsbeslutning om at forbyde de hormonforstyrrende stoffer BHA og BHT i tyggegummi.
Af Maria Reumert Gjerding (EL), Stine Brix (EL), Pelle Dragsted (EL), Jesper Kiel (EL).
Vedrørende: Miljø- og Fødevareministeriet.
Forsl som fremsat 20/11 15
Fremsat skr 20/11 15
1.beh 8/4 16
Ordførere: (1.beh) Malte Larsen (S), Lise Bech (DF), Erling Bonnesen (V), Maria Reumert Gjerding (EL), Maria Reumert Gjerding (EL), Carsten Bach (LA), Christian Poll (ALT), Ida Auken (RV), Lisbeth Bech Poulsen (SF), Rasmus Jarlov (KF).
Ministre: (1.beh) miljø- og fødevareministeren (Esben Lunde Larsen).
Efter 1.beh henvist til Miljø- og Fødevareudvalget(MOF).
Med beslutningsforslaget ønsker forslagsstillerne at sikre, at regeringen arbejder for at forbyde de hormonforstyrrende stoffer BHA og BHT i tyggegummi. Samtidig lægger forslaget op til, at regeringen arbejder for et hurtigt forbud mod disse stoffer i hele EU.
Beslutningsforslaget er en del af Enhedslistens kemipakke, der foruden B 39 indeholder B 37, B 38, B 40 og B 41.
Udvalget har afgivet en beretning over forslaget, hvori et mindretal opfordrer regeringen til at fremlægge en status for arbejdet i EU med regulering af BHA og BHT i tyggegummi i december 2016. Mindretallet opfordrer desuden regeringen til at arbejde for en snarlig dansk regulering, hvis der ikke er tegn på en EU-regulering ved udgangen af 2016.