Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Pressenævnets kendelse i sag nr. 15-70-00865

Layout på mobilsite ok

Der var klaget over opsætningen af Ekstra Bladets mobilsite. Ifølge klager kunne opsætningen misforstås, så man opfattede et billede indsat af ham til artiklen ”Dansk flugtkonge bag tremmer igen” som om han havde forbindelse til en anden overskrift om en sædelighedsforbrydelse. Nævnet var uenig med klager og udtalte ikke kritik.

Pressenævnets begrundelse og afgørelse:

God presseskik

Det følger af de vejledende regler for god presseskik, at det er mediernes opgave at bringe korrekt og hurtig information. Så langt det er muligt, bør det kontrolleres, om de oplysninger, der gives, er korrekte, jf. punkt A. 1.

På baggrund af det fremsendte skærmdump og parternes oplysninger lægger Pressenævnet det til grund, at den opsætning, der klages over, fremgik af Ekstra Bladets mobilsite på undersiden ”112” den 31. juli 2015. Rubrikken ”Dømt efter 11 år: Udsatte steddatter for årelangt sexmareridt” er i rød skriftfarve på gul bundfarve og med hvid ramme. Rubrikken ”Dansk flugtkonge bag tremmer igen” er bragt i hvid skriftfarve på sort bundfarve uden hvid ramme og med billedet af [Klager] i direkte forbindelse til rubrikkens bundfarve. I artiklen ”Dansk flugtkonge bag tremmer igen” ses billedet af [Klager] og en omtale af hans dom for våbenbesiddelse.

Det er Pressenævnets opfattelse, at det må betragtes som normal praksis på avisers nyhedssider, at der til nogle rubrikker er indsat et billede, mens andre historier bringes uden billede og alene fremgår af nyhedsstrømmen med en rubrik, hvor rubrikken virker som et link til artiklen. Det var også tilfældet på Ekstra Bladets mobilsite den 31. juli 2015.

Pressenævnet finder herefter ikke, at Ekstra Bladets opsætning gav indtryk af, at [Klager] havde forbindelse til artiklen ”Dømt efter 11 år: Udsatte steddatter for årelangt sexmareridt” eller i øvrigt var omtalt i forbindelse med sædelighedsforbrydelser.

Pressenævnet finder ikke grundlag for at kritisere opsætningen af Ekstra Bladets mobilsite den 31. juli 2015.

[Klager] har ved advokat Mette Grith Stage klaget over billedopsætningen på undersiden ”112” på Ekstra Bladets mobilsite den 31. juli 2015, idet han mener, at god presseskik er tilsidesat.

1 Sagsfremstilling

Ekstra Bladet bragte den 31. juli 2015 på undersiden ”112” artiklen ”Dansk flugtkonge bag tremmer igen”. Ved at gå ind på netavisen eb.dk kan Pressenævnet se, at artiklen blandt andet beskriver, at [Klager] har flere fængselsdomme bag sig og senest er idømt halvandet års fængsel for våbenbesiddelse.

På undersiden er under et billede af [Klager] indsat et link til artiklen. Oven over billedet er indsat et link til artiklen ”Dømt efter 11 år: Udsatte steddatter for årelangt sexmareridt”. Rubrikkerne fungerer som links.

[Klager] har i sin klage til Pressenævnet vedhæftet et billede af det, der ses af skærmen (et skærmdump). Af skærmdumpet kan hverken dato eller browser ses. Af opsætningen i det fremsendte skærmdump ses nogle overskrifter (de fungerer angiveligt som links). Af billedet ses følgende:

I kasse med mellemgrå bundfarve og stort skriftfarve:

”< Dansk flugtkonge bag tremmer igen –…”

Skrevet i bundfarven hvid med sort skriftfarve:

”112│38 min. siden

To års fængsel for

sexmisbrug af datter”

Imellem ovennævnte to kasser ses bunden af en tekst i den ene side af skærmbilledet.

I en kasse med gul bundfarve og hvid ramme samt rød skriftfarve (større skrifttype end ”To års fængsel…”):

”Dømt efter 11 år: Udsatte steddatter for årelangt sexmareridt”

Herefter er indsat et billede af [Klager]. Nedenunder er indsat følgende med sort bundfarve (uden hvid ramme om boksen) i samme skriftstørrelse som ”Dømt efter 11 år…”, men med hvid skriftfarve:

”Dansk flugtkonge bag tremmer igen”

Nedenunder er indsat tre mindre billeder der hver er omkranset af en hvid ramme (angiveligt tre forskellige billeder til tre separate historier).

På Ekstra Bladets mobilsite er nogle rubrikker bragt i tilknytning til et billede, mens andre historier er uden billede.

2 Parternes synspunkter

2.1 [Klager]s synspunkter

Advokat Mette Grith Stage har på vegne af [Klager] anført, at opsætningen af de to artikler ”Dømt efter 11 år: Udsatte steddatter for årelangt sexmareridt” og ”Dansk flugtkonge bag tremmer igen” på Ekstra Bladets underside ”112” giver det indtryk, at [Klager] er sexforbryder, idet billedet af [Klager] er placeret direkte under rubrikken ”Dømt efter 11 år: Udsatte steddatter for årelangt sexmareridt”. Den sag vedrører imidlertid ikke [Klager]. Billedet af [Klager] og rubrikken ”Dømt efter 11 år: Udsatte steddatter for årelangt sexmareridt” kommer med Ekstra Bladets opsætning til at fremstå som forbundne. [Klager] har aldrig været sigtet eller dømt for sædelighedskriminalitet.

[Klager] er gengivet med et stort foto, hvor han klart kan genkendes. Henset til grovheden og karakteren af den forbrydelse, som [Klager] ved Ekstra Bladets opsætning sættes i forbindelse med, burde Ekstra Bladet have udvist større agtpågivenhed ved udgivelsen af historierne.

2.2 Ekstra Bladets synspunkter

Ekstra Bladet har indledningsvis anført, at det påklagede skærmdump formentlig er fra Ekstra Bladets mobilsite.

Ekstra Bladet har anført, at det fremsendte skærmdump er af så ringe kvalitet og uden datering, at det ikke giver et retmæssigt indtryk af, hvordan opsætningen på Ekstra Bladets hjemmeside reelt var.

Der er i øvrigt ikke tale om, at noget kan misforstås i den opsætning, Ekstra Bladet generelt har på mobilsitet. I det konkrete tilfælde er der tale om en almindelig opsætning, hvor der altid er flere artikler efter hinanden. Hver historie er adskilt med en hvid ramme, hvilket også fremgår af det fremsendte skærmdump. Der er forskellige bundfarver på de to rubrikker. Den øverste bundfarve er gul til historien ”Dømt efter 11 år: Udsatte steddatter for årelangt sexmareridt”, hvilket er brugt for at adskille historien fra den historie, der omhandler [Klager], og hvor rubrikken ”Dansk flugtkonge bag tremmer igen” er skrevet med hvid skrift på en sort bundfarve.

Rubrikken ”Dansk flugtkonge bag tremmer igen” er bundet direkte op på billedet af [Klager], således at de hænger direkte sammen, hvorimod der er en hvid kant mellem billedet af [Klager] og rubrikken ”Dømt efter 11 år: Udsatte steddatter for årelangt sexmareridt”.

3 Pressenævnets begrundelse og afgørelse:

I sagens behandling har følgende nævnsmedlemmer deltaget: Jesper Rothe, Inger Bach, Ulrik Holmstrup og John Meinert Jacobsen.

God presseskik

Det følger af de vejledende regler for god presseskik, at det er mediernes opgave at bringe korrekt og hurtig information. Så langt det er muligt, bør det kontrolleres, om de oplysninger, der gives, er korrekte, jf. punkt A. 1.

På baggrund af det fremsendte skærmdump og parternes oplysninger lægger Pressenævnet det til grund, at den opsætning, der klages over, fremgik af Ekstra Bladets mobilsite på undersiden ”112” den 31. juli 2015. Rubrikken ”Dømt efter 11 år: Udsatte steddatter for årelangt sexmareridt” er i rød skriftfarve på gul bundfarve og med hvid ramme. Rubrikken ”Dansk flugtkonge bag tremmer igen” er bragt i hvid skriftfarve på sort bundfarve uden hvid ramme og med billedet af [Klager] i direkte forbindelse til rubrikkens bundfarve. I artiklen ”Dansk flugtkonge bag tremmer igen” ses billedet af [Klager] og en omtale af hans dom for våbenbesiddelse.

Det er Pressenævnets opfattelse, at det må betragtes som normal praksis på avisers nyhedssider, at der til nogle rubrikker er indsat et billede, mens andre historier bringes uden billede og alene fremgår af nyhedsstrømmen med en rubrik, hvor rubrikken virker som et link til artiklen. Det var også tilfældet på Ekstra Bladets mobilsite den 31. juli 2015.

Pressenævnet finder herefter ikke, at Ekstra Bladets opsætning gav indtryk af, at [Klager] havde forbindelse til artiklen ”Dømt efter 11 år: Udsatte steddatter for årelangt sexmareridt” eller i øvrigt var omtalt i forbindelse med sædelighedsforbrydelser.

Pressenævnet finder ikke grundlag for at kritisere opsætningen af Ekstra Bladets mobilsite den 31. juli 2015.

Afgjort den 24. november 2015