Den fulde tekst
L 74
Forslag til lov om ændring af udlændingeloven. (Transportøransvar i forbindelse med midlertidig grænsekontrol ved indre Schengengrænser).
Af udlændinge-, integrations- og boligministeren (Inger Støjberg (V)).
Fremsat skr 4/12 15
Lovf som fremsat 4/12 15
1.beh 8/12 15
Betænkning 9/12 15
Lovf optrykt efter 2.beh 10/12 15 Tillæg H
2.beh 10/12 15
Lovf som vedt 11/12 15
3.beh 11/12 15
Lov nr 1499 af 11. december 2015
Ordførere: (1.beh) Mattias Tesfaye (S), Martin Henriksen (DF), Jan E. Jørgensen (V), Johanne Schmidt-Nielsen (EL), Henrik Dahl (LA), Josephine Fock (ALT), Sofie Carsten Nielsen (RV), Jacob Mark (SF), Naser Khader (KF).
Ministre: (1.beh) udlændinge-, integrations- og boligministeren (Inger Støjberg).
Efter 1.beh henvist til Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget(UUI).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Med forslaget foreslås, at udlændinge-, integrations- og boligministeren skal kunne beslutte, at transportører kan pålægges strafansvar, hvis de bringer udlændinge uden fornøden rejselegitimation og visum her til landet fra et andet Schengenland, hvis der er indført midlertidig grænsekontrol ved den pågældende grænse.
Formålet med ordningen er at sikre, at transportører foretager en kontrol af rejsendes legitimation og visum, inden de pågældende bringes her til landet. Den foreslåede ordning ligner den ordning, der gælder i dag i forhold til transportører, der bringer udlændinge til Danmark fra et ikke-Schengenland.
Lovforslaget er en opfølgning på regeringens asyludspil og skal ses i sammenhæng med regeringens øvrige tiltag på området.
Forslaget ønskes hastebehandlet.
Afstemning:
Forslaget blev vedtaget. For stemte 77 (S, DF, V, LA og KF), imod stemte 24 (EL, ALT, RV og SF), hverken for eller imod stemte 0.