Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1 Tabeller
Den fulde tekst

Vejledning om regulering pr. 1. januar 2016 af satser på boligområdet

1. I bilag 1 til denne vejledning oplyses satser på boligområdet pr. 1. januar 2016 efter følgende love:

1) Lov om almene boliger m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1278 af 18. november 2015, jf. fortsat anvendte bestemmelser i de to tidligere love om boligbyggeri, jf. lovbekendtgørelse nr. 903 af 18. august 2011, som senest ændret ved lov nr. 402 af 28. april 2014, og lovbekendtgørelse nr. 432 af 13. juli 1982.

2) Lov om byfornyelse og udvikling af byer, jf. lovbekendtgørelse nr. 1041 af 31. august 2015.

3) Lov om byfornyelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 260 af 7. april 2003.

I bilagets tabeller henvises til lovhjemmel og en eventuel bekendtgørelseshjemmel. Hvis der ikke henvises til lovens nummer og dato, er der tale om den nævnte lov, som pågældende tabel angår.

2. Satserne i vejledningen gælder for perioden 1. januar - 31. december 2016.

Vejledningen afløser vejledning nr. 9835 af 30. oktober 2014 om regulering pr. 1. januar 2015 af satser på boligområdet.

Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet, den 25. januar 2016

Inger Støjberg

/ Lise Nielsen


Bilag 1

Tabeller

---

Indholdsfortegnelse
 
 
Lov om almene boliger m.v.
TABEL
1:
Almene boliger mv.
     
Lov om almene boliger m.v.
TABEL
2:
Almene boliger mv. – fortsat anvendte bestemmelser fra ophævede love
     
Lov om byfornyelse og udvikling af byer
TABEL
3:
Byfornyelse og udvikling af byer
     
Lov om byfornyelse (tidligere lov)
TABEL
4:
Byfornyelse (tidligere lov)
     

TABEL 1: Almene boliger m.v.
 
 
kr.
1.
Mindste samlede renoveringsudgift for, at en renovering er omfattet af Byggeskadefonden (lov § 160) 1)
1.071.838
2.
Mindste renoveringsudgift i gennemsnit pr. bolig for, at en renovering er omfattet af Byggeskadefonden (lov § 160) 1)
107.184
3.
Årlig henlæggelse pr. lejemålsenhed til dispositionsfonden (lov § 32) 2)
558
4.
Dispositionsfondens maksimale saldo pr. lejemålsenhed (lov § 32) 2)
5.571
5.
Grænse for dispositionsfondens dækning af tab på fraflyttede lejeres manglende huslejebetaling eller manglende istandsættelse (lov § 32) 3)
321
1) Jf. § 2, stk. 1, nr. 2, i bek. nr. 772 af 27. juni 2011.
2) Jf. § 40 i bek. nr. 1540 af 16. december 2013.
3) Jf. § 41, stk. 1 i bek. nr. 1540 af 16. december 2013.

TABEL 2: Almene boliger m.v. – fortsat anvendte bestemmelser fra ophævede love
 
 
kr. årlig
faktor
 
1.
Reguleringsfaktor for aftrapning af rentesikring i alment boligbyggeri, privat andelsboligbyggeri og ungdomsboliger
(lov § 187) 1)
-
0,68
 
2.
Henlæggelsesbeløb, vedligeholdelse (konto 17), selvejende ungdomsboliginstitutioner, studieåret 2015-2016, pr. kvm. (lov § 187) 2)
34,54
-
 
3.
Henlæggelsesbeløb, fornyelse (konto 18), selvejende ungdomsboliginstitutioner, studieåret 2015-2016, pr. kvm. (lov § 187) 2)
60,39
-
 
1) Jf. § 94, stk. 2, i lov om boligbyggeri, jf. lovbekendtgørelse nr. 903 af 18. august 2011, jf. § 46 i den tidligere lov om boligbyggeri, jf. lovbekendtgørelse nr. 432 af 13. juli 1982, og punkt 8 i cir. nr. 133 af 13. august 1979.
2) Jf. § 76 i lov om boligbyggeri, jf. lovbekendtgørelse nr. 903 af 18. august 2011, jf. bek. nr. 340 af 1. juni 1993, som senest ændret ved bek. nr. 1497 af 12. december 2007.
 

TABEL 3: Byfornyelse og udvikling af byer
 
kr.
1.
Beløbsgrænse, indfasningsstøtte, pr. kvm. bruttoetageareal (lov § 15, stk. 1)
192
2.
Beløbsgrænse, permanent genhusning, pr. kvm. bruttoetageareal (lov § 61, stk. 2)
192
3.
Beløbsgrænse for beboerrepræsentanters beføjelse, pr. kvm. bruttoetageareal (lov § 50 d, stk. 2)
97

TABEL 4: Byfornyelse (tidligere lov)
 
kr. pr. kvm.
Sammenligningsleje for 2016 (lov § 49, stk. 2) 1)
 
1.
København, Frederiksberg, Albertslund, Ballerup, Brøndby, Dragør, Gentofte, Gladsaxe, Glostrup, Herlev, Hvidovre, Høje-Taastrup, Ishøj, Lyngby-Taarbæk, Rødovre, Tårnby og Vallensbæk kommuner
1.120
2.
Allerød, Egedal, Fredensborg, Frederikssund, Halsnæs, Furesø, Gribskov, Helsingør, Hillerød, Hørsholm, Rudersdal, Greve, Køge, Lejre, Roskilde og Solrød kommuner
1.070
3.
Holbæk, Kalundborg, Odsherred, Ringsted, Slagelse, Sorø, Middelfart, Assens, Faaborg-Midtfyn, Kerteminde, Nyborg, Odense, Svendborg, Nordfyn, Langeland, Ærø, Billund, Varde, Esbjerg, Vejen, Fanø, Fredericia, Favrskov, Horsens, Skanderborg, Vejle, Kolding, Hedensted, Norddjurs, Odder, Randers, Samsø, Silkeborg, Syddjurs og Århus kommuner
 
 
- Indbyggere 50.000 og derover
950
 
- Indbyggere under 50.000
970
4.
Bornholm, Faxe, Guldborgsund, Lolland, Næstved, Stevns, Vordingborg, Haderslev, Herning, Holstebro, Ikast-Brande, Lemvig, Ringkøbing-Skjern, Skive, Struer, Sønderborg, Tønder, Viborg, Aabenraa, Brønderslev, Frederikshavn, Hjørring, Jammerbugt, Læsø, Mariagerfjord, Morsø, Rebild, Thisted, Vesthimmerland og Aalborg kommuner
 
 
- Indbyggere 50.000 og derover
930
 
- Indbyggere under 50.000
865
Diverse satser
 
5.
Beløbsgrænse for beboerrepræsentanternes beføjelse, pr. kvm. bruttoetageareal (lov § 99, stk. 2)
97
6.
Beløbsgrænse for ret til erstatningsboliger, pr kvm. bruttoetageareal (lov § 144, stk. 2)
114
1) Jf. bilaget til bek. nr. 459 af 14. juni 1999.