Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om arbejdsløshedskassernes og kommunernes efterregulering af medfinansiering af arbejdsløshedsdagpenge, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og befordringsgodtgørelse til de forsikrede ledige

I medfør af § 30, stk. 11, i lov nr. 994 af 30. august 2015 om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne, og efter forhandling med KL fastsættes efter bemyndigelse:

§ 1. Bekendtgørelse nr. 1513 af 23. december 2014 om kommunernes medfinansiering af arbejdsløshedsdagpenge, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og befordringsgodtgørelse til de forsikrede ledige ophæves, jf. dog stk. 2 og §§ 2 og 3.

Stk. 2. Bekendtgørelsen finder dog fortsat anvendelse ved opgørelsen af kommunernes bidrag til finansiering af statens udgifter til arbejdsløshedsdagpenge og midlertidig arbejdsmarkedsydelse, jf. § 82 a og § 52 o, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., som gældende indtil den 4. januar 2016, og befordringsgodtgørelse, jf. § 109, stk. 2, 2. pkt., i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, som gældende indtil den 4. januar 2016, der vedrører a-kassernes udbetalinger for perioder før den 4. januar 2016.

Stk. 3. Bidragene efter stk. 2 skal senest den 30. juni 2016 være endeligt opgjort efter reglerne i bekendtgørelse nr. 1513 af 23. december 2014 om kommunernes medfinansiering af arbejdsløshedsdagpenge, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og befordringsgodtgørelse til de forsikrede ledige. §§ 19 og 23 i bekendtgørelsen finder dog ikke anvendelse.

§ 2. A-kassernes efterreguleringer for udbetalinger af arbejdsløshedsdagpenge, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og befordringsgodtgørelse for forsikrede ledige, der vedrører perioder før den 4. januar 2016, skal være indberettet senest den 29. juni 2016 kl. 16.00, jf. § 15, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 1513 af 23. december 2014 om kommunernes medfinansiering af arbejdsløshedsdagpenge, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og befordringsgodtgørelse til de forsikrede ledige.

§ 3. Kommunernes efterreguleringer for udbetalinger af arbejdsløshedsdagpenge, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og befordringsgodtgørelse for forsikrede ledige, der vedrører perioder før den 4. januar 2016, skal være indberettet senest den 29. juni 2016 kl. 16.00, jf. § 20, stk. 6, i bekendtgørelse nr. 1513 af 23. december 2014 om kommunernes medfinansiering af arbejdsløshedsdagpenge, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og befordringsgodtgørelse til de forsikrede ledige.

§ 4. Bekendtgørelsen træder i kraft den 4. januar 2016.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, den 16. december 2015

Morten Binder

/ Kasper Håkansson