Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om gebyr vedrørende klager og driften af Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere

I medfør af § 52, stk. 4, og § 56 i lov nr. 526 af 28. maj 2014 om formidling af fast ejendom m.v., fastsættes:

§ 1. Til finansiering af driften af Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere opkræver Erhvervsstyrelsen et gebyr på kr. 590 fra alle ejendomsmæglere, der pr. 1. januar 2015 var godkendt, jf. lov om formidling af fast ejendom m.v. § 6. Gebyret dækker finansiering for 2015.

§ 2. For behandling af en klage ved Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere opkræves et gebyr på 250 kr. Gebyret opkræves alene hos forbrugere, jf. § 4, stk. 1, nr. 2, i lov om formidling af fast ejendom m.v. Gebyret tilbagebetales til forbrugeren, hvis denne får helt eller delvist medhold i klagen.

§ 3. Bekendtgørelsen træder i kraft den 11. december 2015.

Erhvervsstyrelsen, den 4. december 2015

Victor Kjær

/ Camilla Hesselby