Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ikrafttræden af lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og Ghana

I medfør af § 2 i lov nr. 1471 af 19. december 2014 om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og Ghana bekendtgøres, at loven trådte i kraft den 3. december 2015.

Skatteministeriet, den 15. december 2015

Karsten Lauritzen

/ Ivar Nordland