Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om gevinstgivende spilleautomater i spillehaller og restaurationer

§ 1

I bekendtgørelse nr. 1302 af 15. december 2011 om gevinstgivende spilleautomater i spillehaller og restaurationer foretages følgende ændringer:

1. I § 9, stk. 1, 1. pkt., ændres »0,50 kr.« til: »1 kr.«

2. I § 10, stk. 1, ændres »300 kr.« til: »600 kr.«

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2016.

Skatteministeriet, den 11. december 2015

Karsten Lauritzen

/ Jeanette Rose Hansen