Den fulde tekst
L 81
Forslag til lov om ændring af lov om Sydslesvigudvalget og tilskudsordninger på undervisningsministerens område for det danske mindretal i Sydslesvig. (Sammensætningen af Sydslesvigudvalget og tilskud til bygge- og anlægsprojekter m.v.).
Af ministeren for børn, undervisning og ligestilling (Ellen Trane Nørby (V)).
Lovf som fremsat 10/12 15
Fremsat skr 10/12 15
1.beh 12/1 16
Betænkning 2/2 16
Lovf optrykt efter 2.beh 9/2 16 Tillæg H
2.beh 9/2 16
Lovf som vedt 11/2 16
3.beh 11/2 16
Lov nr 130 af 16. februar 2016
Ordførere: (1.beh) Christian Rabjerg Madsen (S), Martin Henriksen (DF), Anni Matthiesen (V), Christian Juhl (EL), Merete Riisager (LA), Carolina Magdalene Maier (ALT), Lotte Rod (RV), Anders Johansson (KF).
Ministre: (1.beh) ministeren for børn, undervisning og ligestilling (Ellen Trane Nørby).
Efter 1.beh henvist til Børne- og Undervisningsudvalget(BUU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Lovforslaget har til formål at præcisere, at støtte til bygge- og anlægsvirksomhed og køb af fast ejendom ydes som tilskud, og at sådanne tilskud sikres ved pant i henhold til tysk lov.
Med lovforslaget indføres også, at antallet af medlemmer i Sydslesvigudvalget udvides fra 5 til 7 ved udvalgets nedsættelse efter første nyvalg til Folketinget efter lovens ikrafttræden.
Det foreslås, at loven træder i kraft den 1. marts 2016.
Afstemning:
Forslaget blev vedtaget. For stemte 110 (S, DF, V, EL, LA, ALT, RV, SF, KF), imod stemte 0, hverken for eller imod stemte 0.