Den fulde tekst
L 83
Forslag til lov om ændring af færdselsloven. (Udøvelse af markedskontrol med udstyr til køretøjer og godkendelse af prøvningsinstanser).
Af transport- og bygningsministeren (Hans Christian Schmidt (V)).
Lovf som fremsat 10/12 15
Fremsat skr 10/12 15
1.beh 15/1 16
Betænkning 11/2 16
2.beh 17/3 16
Lovf som vedt 12/4 16
3.beh 12/4 16
Lov nr 384 af 27. april 2016
Ordførere: (1.beh) Lea Wermelin (S), Kim Christiansen (DF), Kristian Pihl Lorentzen (V), Henning Hyllested (EL), Villum Christensen (LA), Nikolaj Amstrup (ALT), Andreas Steenberg (RV), Karsten Hønge (SF).
Ministre: (1.beh) transport- og bygningsministeren (Hans Christian Schmidt).
Efter 1.beh henvist til Transport- og Bygningsudvalget(TRU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Formålet med lovforslaget er at præcisere det retlige grundlag for udøvelse af markedskontrol og tilsyn med produktkrav på det køretøjstekniske område for dermed at sikre, at tilsynet i højere grad bringes på linje med den markedsovervågning, der foretages på andre, lignende produktområder.
Med lovforslaget foreslås desuden, at det sikres, at markedsføring af køretøjstekniske produkter og personligt sikkerhedsudstyr til trafikanter ikke er vildledende.
Afstemning:
Forslaget blev vedtaget. For stemte 111 (S, DF, V, EL, LA, ALT, RV, SF, KF), imod stemte 0, hverken for eller imod stemte 0.