Den fulde tekst
L 86
Forslag til lov om ændring af lov om assisteret reproduktion i forbindelse med behandling, diagnostik og forskning m.v. (Information og samtykke i forbindelse med behandling med assisteret reproduktion m.v.).
Af sundheds- og ældreministeren (Sophie Løhde (V)).
Lovf som fremsat 10/12 15
Fremsat skr 10/12 15
1.beh 22/1 16
Betænkning 9/2 16
2.beh 23/2 16
Lovf som vedt 25/2 16
3.beh 25/2 16
Lov nr 264 af 16. marts 2016
Ordførere: (1.beh) Erik Christensen (S), Liselott Blixt (DF), Jane Heitmann (V), Stine Brix (EL), May-Britt Kattrup (LA), Carolina Magdalene Maier (ALT), Lotte Rod (RV), Jonas Dahl (SF), Mette Abildgaard (KF).
Ministre: (1.beh) sundheds- og ældreministeren (Sophie Løhde).
Efter 1.beh henvist til Sundheds- og Ældreudvalget(SUU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Lovforslaget indebærer både nye bestemmelser og ændringer af gældende bestemmelser om information og samtykke samt om destruktion af opbevaret sæd eller opbevarede æg i forbindelse med assisteret reproduktion.
Formålet med lovforslaget er at sikre et tilstrækkeligt og opdateret regelgrundlag for den information, som skal gives til kvinder og par i forbindelse med en behandling med assisteret reproduktion. Det samme gælder kravene til samtykke til behandlingen fra kvinden og fra hendes eventuelle ægtefælle, registrerede partner eller partner, herunder særlig, hvis en behandling gennemføres efter mandens død.
Loven træder i kraft den 1. juli 2016.
Afstemning:
Forslaget blev vedtaget. For stemte 101 (S, DF, V, EL, LA, ALT, RV, SF, KF), imod stemte 0, hverken for eller imod stemte 0.