Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om
beregning af dækningsafgift efter kapitel 3 i lov om afgift af
chokolade- og sukkervarer m.m.

 

§ 1. Bekendtgørelse nr. 413 af 12. juli 1982 om beregning af dækningsafgift efter kapitel 3 i lov om afgift af chokolade- og sukkervarer m.m. ophæves pr. 1. november 2006.

Skatteministeriet, den 11. oktober 2006

Kristian Jensen

/John Fuhrmann