Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om tilskudsudbetaling m.v. til institutioner for erhvervsrettet uddannelse m.v.

(Fjernundervisning)

§ 1

I bekendtgørelse nr. 1298 af 25. november 2015 om tilskudsudbetaling m.v. til institutioner for erhvervsrettet uddannelse m.v. foretages følgende ændring:

1. Efter § 7 indsættes:

»§ 7 a. Der ydes særskilte takster til fjernundervisning. Taksterne fastsættes på de årlige finanslove.

Stk. 2. De nærmere vilkår for beregning og udbetaling fremgår af Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings IEU-instruks samt af de årlige finanslove.«

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2016.

Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, den 22. december 2015

P.M.V.
E.B.
Ole Hvilsom Larsen
Kontorchef

/ Natasha Caroline Engstrøm Zibrandtsen