Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Den fulde tekst

Cirkulære om regulering af satser for supplerende flyttegodtgørelse pr. 1. januar 2016

(Til samtlige ministerier mv.)

1. Ifølge § 13, stk. 4, og § 22, stk. 3, i aftale af 14. november 2006 om flyttegodtgørelse, udsendt med Finansministeriets cirkulære af 27. november 2006 (Perst. nr. 058-06), reguleres de i § 13, stk. 1, og § 22, stk. 1, nævnte beløb hvert år pr. 1. januar på grundlag af den årlige procentvise ændring af nettoprisindekset for september måned.

2. Beløbene for supplerende godtgørelse udgør herefter pr. 1. januar 2016 (nettoprisindeks september 2015 = 133,4) følgende:

       
§ 13, stk. 1
     
       
 
Gifte
Enlige
 
 
35.080 kr.
20.620 kr.
 
       
S 22, stk. 1
     
 
Gifte
Enlige
 
 
18.220 kr.
7.970 kr.
 
       

3. Dette cirkulære træder i kraft den 1. januar 2016. Samtidig ophæves Finansministeriets cirkulære nr. 10341 af 17. december 2014 om regulering af satser for supplerende flyttegodtgørelse pr. 1. januar 2015 (Modst. nr. 066-14).

Moderniseringsstyrelsen, den 14. december 2015

Rikke Pilegaard Hansen

Redaktionel note
  • Udsendt som Modst. nr. 050-15