Den fulde tekst
L 96
Forslag til lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat og lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner. (Fastfrysning af grundskyld for ejerboliger i 2016).
Af skatteministeren (Karsten Lauritzen (V)).
Lovf som fremsat 16/12 15
Fremsat skr 16/12 15
1.beh 19/1 16
Betænkning 11/2 16
2.beh 23/2 16
Lovf som vedt 25/2 16
3.beh 25/2 16
Lov nr 179 af 1. marts 2016
Ordførere: (1.beh) Peter Hummelgaard Thomsen (S), Dennis Flydtkjær (DF), Louise Schack Elholm (V), Merete Riisager (LA), René Gade (ALT), Martin Lidegaard (RV), Brian Mikkelsen (KF), Rune Lund ().
Ministre: (1.beh) skatteministeren (Karsten Lauritzen).
Efter 1.beh henvist til Skatteudvalget(SAU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Lovforslaget udmønter en del af finanslovsaftalen for 2016 mellem regeringen (Venstre), Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti.
Det foreslås at fastfryse grundskylden for ejerboliger i 2016. Det betyder, at ejerboligejerne skal betale det samme eller mindre i grundskyld i kroner og øre som året før. Hvis der sker væsentlige ændringer i ejendommens forhold eller grundskyldspromillen forhøjes, kan det dog betyde, at skattebetalingen samlet set stiger.
Fastfrysningen er målrettet ejerboliger, dvs. parcelhuse, rækkehuse, ejerlejligheder, sommerhuse m.v. Afgrænsningen af ejerboliger vil ske på baggrund af den eksisterende sondring mellem ejerboliger og andre ejendomme i vurderingsloven, som også er afgørende for, om ejendommen skal vurderes i ulige år (ejerboliger) eller lige år (andre ejendomme).
Fastfrysningen vil derfor ikke omfatte f.eks. udlejnings- eller andelsejendomme, medmindre ejendommene vurderes i ulige år. Disse ejendomme vil dog fortsat være omfattet af den almindelige stigningsbegrænsning, som indebærer, at den afgiftspligtige grundværdi højst kan stige med 6,6 pct. fra 2015 til 2016.
Fastfrysningen kan af tidsmæssige årsager ikke nå at blive indregnet i betalingen af grundskyldens første rate i 2016, og det foreslås derfor, at fastfrysningen i stedet indregnes i forbindelse med opkrævningen af ejendomsskat i andet halvår 2016.
Det foreslås, at loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.
Afstemning:
Forslaget blev vedtaget. For stemte 52 (DF, V, LA, KF), imod stemte 49 (S, EL, ALT, RV, SF), hverken for eller imod stemte 0.