Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om flygtninge og andres betaling for ophold i midlertidige indkvarteringer og opholdssteder i 2016

I medfør af § 12, stk. 7, i integrationsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1094 af 7. oktober 2014, som senest ændret ved lov nr. 1705 af 21. december 2015, fastsættes følgende:

§ 1. Flygtninge og andre, der har ophold i kommunernes midlertidige indkvarteringer, skal betale leje- og forbrugsudgifter for opholdet. Den maksimale månedlige betaling kan i perioden fra den 1. januar 2016 til den 31. december 2016 højst udgøre følgende beløb:

1) Enlige med og uden børn 2.152 kr.

2) Par uden børn 3.939 kr.

3) Par med et, to eller tre børn 4.298 kr.

4) Par med fire eller flere børn 4.656 kr.

Stk. 2. Betalingen forfalder den første dag i måneden. Er denne dag en helligdag eller en lørdag, udskydes forfaldsdagen til den efterfølgende hverdag. Betalingen anses for rettidig, når den sker senest 3. hverdag efter forfaldsdagen. Er denne hverdag en lørdag, er betaling den følgende hverdag rettidig.

§ 2. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2016.

Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet, den 17. december 2015

Inger Støjberg

/ Henrik Thomassen