Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Pressenævnets kendelse i sag nr. 15-70-00874

TV 2 får kritik for utilstrækkelig sløring

I udsendelsen ”Station 2 – Politirapporten” fremgik det blandt andet, at en person var eftersøgt af Københavns Politi. Personen havde ikke givet tilladelse til, at TV 2 kunne offentliggøre oplysningen, og da sløringen af personen heller ikke var effektiv, udtalte nævnet kritik.

Pressenævnets begrundelse og afgørelse:

God presseskik

- Privatlivets fred

Det følger af de vejledende regler for god presseskik, at meddelelser, der kan krænke privatlivets fred, skal undgås, medmindre klar almen interesse kræver offentlig omtale. Det enkelte menneske har krav på beskyttelse af sin personlige anseelse, jf. punkt B. 1.

Det er som udgangspunkt ikke i strid med god presseskik, at medier fotograferer eller filmer personer, der befinder sig på offentligt tilgængelige steder, selvom de pågældende ikke har samtykket heri. Der skal dog udvises varsomhed af hensyn til de implicerede personer, herunder til de sammenhænge, hvori de indgår.

Der er en klar almen interesse knyttet til politiets arbejde. De konkrete optagelser, der blandt andet viser, at [Klager] kørte uden sele og var eftersøgt af politiet, er dog ikke af en sådan almen nyheds- og informationsværdi, at de kunne bringes uden et samtykke eller uden en fuldstændig anonymisering.

TV 2 kom til stede med politiet uden forudgående aftale med klager, som muligvis var beruset, og klager blev i den forbindelse omtalt som eftersøgt af politiet. I de tilfælde må det påhvile mediet at sikre sig, at der foreligger samtykke til offentliggørelsen af optagelserne. Det er ikke dokumenteret, at [Klager] gav samtykke til, at optagelserne skete med henblik på offentliggørelse, og under de foreliggende omstændigheder kan hendes manglende protest mod optagelserne ikke anses som et stiltiende samtykke til offentliggørelse.

På optagelserne er hendes ansigt sløret, men optagelserne viser hende i hel figur, herunder med hendes usædvanlige og karakteristiske frisure, og seeren kan høre hendes stemme, da hun kort svarer ”nej” og ”ja”. [Klager] har oplyst, at hun er blevet genkendt af nære og fjernere bekendte.

Pressenævnet finder herefter, at sløringen af [Klager] ikke har været effektiv. Den efterfølgende sløring ses heller ikke at være tilstrækkelig. Pressenævnet udtaler derfor kritik af TV 2 for at offentliggøre udsendelsen uden en behørig sløring af klager og heller ikke efterfølgende at sikre et fuldstændig sløring.

I medfør af medieansvarslovens § 49 pålægger Pressenævnet herefter den ansvarshavende redaktør af TV 2 at offentliggøre følgende:

Offentliggørelse af nævnets kendelse skal ske snarest på et tidspunkt tæt på samme tidspunkt som den kritiserede udsendelse og bringes i følgende udformning:

Speak til et stillbillede af Pressenævnets logo:

”Pressenævnet udtaler kritik af TV 2s udsendelse ”Station 2 - Politirapporten”, som blev sendt i maj måned.

Billedet skifter til stillbilleder eller levende billeder fra den kritiserede udsendelse, der hjælper seerne med at identificere, hvilken udsendelse der kritiseres, hvad der klages over, og hvori Pressenævnets kritik består, idet billederne dog ikke må indebære en (ny) krænkelse af klager.

Herunder oplæses:

”Pressenævnet giver TV 2 kritik for ikke at have sløret en person tilstrækkeligt.

I udsendelsen bringes en bil til standsning. Det viser sig, at en passager i bilen er eftersøgt af Københavns Politi.

Den slags oplysninger kan TV 2 ikke offentliggøre uden et samtykke fra personen eller en fuldstændig anonymisering.

Optagelserne viser personens skikkelse, frisure og påklædning, og man kan høre personens stemme. Personen var sløret, men sløringen var ikke tilstrækkelig, og personen blev efterfølgende genkendt.

Da personen ikke havde givet tilladelse til offentliggørelse af optagelserne og heller ikke var fuldstændig sløret, udtaler nævnet kritik af TV 2.

Til et billede af Pressenævnets logo og web-adresse: www.pressenaevnet.dk oplæses følgende tekst:

”Hele Pressenævnets kendelse kan læses på nævnets hjemmeside på adressen her.

På TV 2 PLAY offentliggøres følgende:

Kritikken offentliggøres på TV 2 PLAY ved, at der henvises til kritikken i den løbende nyhedsstrøm på tv2play. dk, hvor det øvrige indhold fremgår (siden, der vises ved at klikke på ”se vores indhold” fra forsidebilledet). Henvisningen skal bestå af et billede fra programmet (dog ikke fra omtalen af klager) samt overskriften ”Kritik fra Pressenævnet”, der samtidig fungerer som link. Linket fører hen til en opsætning som det øvrige på TV 2 PLAY med tv-klippet fra offentliggørelsen på TV 2 og følgende programtekst:

”Pressenævnet udtaler kritik af TV 2s udsendelse ”Station 2 - Politirapporten”, som blev sendt i maj måned.

Pressenævnet giver TV 2 kritik for ikke at have sløret en person tilstrækkeligt.

I udsendelsen bringes en bil til standsning. Det viser sig, at en passager i bilen er eftersøgt af Københavns Politi.

Den slags oplysninger kan TV 2 ikke offentliggøre uden et samtykke fra personen eller en fuldstændig anonymisering.

Optagelserne viser personens skikkelse, frisure og påklædning, og man kan høre personens stemme. Personen var sløret, men sløringen var ikke tilstrækkelig, og personen blev efterfølgende genkendt.

Da personen ikke havde givet tilladelse til offentliggørelse af optagelserne og heller ikke var fuldstændig sløret, udtaler nævnet kritik af TV 2.

Hele Pressenævnets kendelse kan læses på nævnets hjemmeside på adressen her: www.pressenaevnet.dk”

Er udsendelsen fortsat tilgængelig på TV 2 PLAY skal offentliggørelse af nævnets kendelse også vises som en indledning til den pågældende udsendelse eller fremgå som tekst, når nye seere klikker ind for at se udsendelsen.

[Klager] har ved advokat Knud Foldschack klaget til Pressenævnet over udsendelsen ”Station 2 - Politirapporten” på TV 2 og tv2play. dk den 12. maj 2015, idet hun mener, at god presseskik er tilsidesat.

Advokat Knud Foldschack er den 27. oktober 2015 udtrådt som klagers repræsentant.

[Klager] er den kvindelige passager i indslaget.

1 Sagsfremstilling

TV 2 sendte den 12. maj 2015 udsendelsen ”Station 2 – Politirapporten”. Efter offentliggørelsen har TV 2 redigeret udsendelsen, der er tilgængelig på tv2play. dk, så sløringen af den kvindelige passager og hunden er mere omfattende. Sløringen er beskrevet i nedenstående gengivelse i skarpe parenteser.

Af udsendelsen fremgår bl.a. følgende:

Speak (kameraet zoomer ind på en bil. Registreringsnummeret er sløret): En bilist vil ikke indrømme, at han har drukket, før han satte sig bag rattet.

Politibetjent: Har du fået noget at drikke?

Bilist: Nej, slet ikke. Jeg har drukket en enkelt øl.

Speak: Men alkometeret fortæller noget andet.

Politibetjent: Den siger bestemt: Over det tilladte.

[Der klippes og introduceres til andre historier, inden udsendelsen igen vender tilbage til bilisten:]

Speak: Indsatsleder [Person A] er på patrulje en søndag aften. Der er ikke nogen store opgaver for Københavns Vestegns Politi lige nu, så han og kollegaen [Person B] holder lidt øje med trafikken. Og snart opdager de noget, der ikke er efter bogen. Læg mærke til bilen her.

Politibetjent 1: Vil du lige snakke med hende her? [Betjenten henviser til en kvindelig passager på bagsædet af bilen. Sirenen tændes, og patruljevognen kører op bag ved bilen. ] Så tager hun selen på. Hun drejede da lige hovedet, så hold lige øje med selen, ikke?

Politibetjent 2: Jeg prøver.

Politibetjent (voiceover): Da vi kører op på siden af bilen, da kan vi se, at kvinden, der sidder på bagsædet, hun har ikke sikkerhedssele på.

[Bilen holder ind til siden med patruljevognen bag sig. Bilens registreringsnummer er sløret. ]

Speak: Men den manglende sele er langt fra det eneste problem, personerne i bilen har.

Politibetjent 2: Hej, må jeg kigge på kørekortet.

Fører: Jeg har ikke noget kørekort.

[I denne del af indslaget ses den kvindelige passagers lange, lyse hår (dreadlocks) bagfra uden sløring. (I den redigerede version af udsendelsen ses håret fortsat uden sløring her.)]

Politibetjent 2: Du har slet ikke noget kørekort? Er det sådan, at du ikke har det med, eller at du slet ikke har noget?

Fører: Jeg har slet ikke noget.

Politibetjent 2: Har du et eller andet andet?

Fører: Nej, jeg har mit efternavn tatoveret på maven.

Speak: Den duft, der er i bilen, gør, at betjentene straks har en formodning om, at manden også har drukket, inden han satte sig bag rattet.

Politibetjent 2: Har du fået noget at drikke?

Fører: Nej, slet ikke, jeg har drukket en enkelt øl.

Politibetjent 1 (henvendt til en mandlig passager ved siden af førersædet): Hvad med dig?

Mandlig passager: Jeg har fået en enkelt øl.

Politibetjent 1: Okay, du lugter bare meget af øl.

Politibetjent 2 (henvendt til føreren, der stadig sidder i bilen): Hvis bil er det?

Fører: Det er min fætters, som han har haft parkeret, og så har jeg taget den.

Politibetjent 2: Hvor har du fået nøglen fra?

Fører: Den har han haft liggende hos mig.

Politibetjent 2: Du bliver nok ikke overrasket, når jeg siger, at du er sigtet for overtrædelse af færdselsloven, fordi du ikke har noget kørekort. Og det lyder også som om, at du erkender?

Fører: Ja, ja.

Politibetjent 2: Kan du huske, hvad det sidste er, du er sigtet for, eller om du er sigtet for det her for nylig?

Fører: Jeg er sigtet for noget sædelighedsforbrydelse.

Politibetjent 2: Okay. Hvor lang tid er det siden?

Fører: Jeg tror, at det er et par måneder siden eller sådan noget.

Politibetjent 2: Okay. Der går lidt, lidt.

Politibetjent 1: Du får lige lov til at medvirke i en alkotest. Har du prøvet det før?

Fører: Ja.

Politibetjent 1: Du siger, at du har fået en øl? Hvor længe siden er det?

Fører: Ja, jeg har lige taget en tår.

Politibetjent 1: Du har lige taget en tår? Så tror jeg lige, at vi venter et øjeblik.

Speak: Betjentene vælger at vente lidt med at teste manden. Der går nemlig typisk nogle minutter, fra man har indtaget alkohol, til det er optaget i blodet. Politiet ser med stor alvor på spritkørsel, for det er en af de største dræbere i trafikken. Alkohol er skyld i hvert femte trafikdrab i Danmark. I 2013 blev 34 personer dræbt i spritulykker.

Politibetjent 2 (henviser til den mandlige passager): Ham makkeren, kan han køre, hvis det er?

Politibetjent 1: Han lugter rigtig meget af øl. Han siger også, at han kun har drukket en øl.

Politibetjent 2: Det kan han så ikke. Så vi tager nøglen, hvis det er. Det er heller ikke hans bil.

Speak: Mens de venter på at tage alkotesten, tjekker de op på kvinden, der ikke havde sele på. Og hun har også mere på samvittigheden.

Betjent (voiceover): Hun er eftersøgt af København, så hun skal sigtes i en sag. Det betyder, at hun ikke har været til at få fat i. Problemet er bare, hvis hun bare skal afhøres, så kan du ikke rigtig anholde én bare for at tage hende med for det. Det der med at sige, at vi kører dig lige ind, fordi du lige skal afhøres, det kan man ikke rigtig, retsplejelovmæssigt.

Politibetjent 2: Har du noget med billed-id eller noget?

[Betjenten filmes bagfra, idet han taler ind ad bilens åbne bagdør. ]

Kvindelig passager (stemmen er hverken sløret i den oprindelige udsendelse eller efterfølgende): Nej.

Politibetjent 2: Det har du ikke. Du får en bøde for at køre rundt uden sele og har ikke pligt til at udtale dig til politiet, men jeg er egentlig også mest interesseret i at vide, om du kan erkende, at du ikke havde sele på? [Kameraet optager bilen bagfra, og man ser omridset af lyst hår foran bilens nakkestøtte. ]

Kvindelig passager (stemmen er hverken sløret i den oprindelige udsendelse eller efterfølgende): Ja.

Speak: Kvinden får en bøde på 1.500 kroner for ikke at have sele på.

[Af skærmbilledet ses en hvid hund med sorte pletter, som går løst i græsset i vejsiden. Kameraet rettes bagefter mod bilen, hvor kvinden nu er steget ud og står med først ryggen og derefter siden til kameraet. Hendes ansigt er sløret. Resten er ikke sløret, så man ser et langt, tykt, lyst hår (dreadlocks) samt hendes påklædning. (I dette klip har TV 2 efter udsendelsen foretaget yderligere sløring, således at hunden og hele hovedet, inklusive håret, er sløret.)]

Politibetjent 2 (henvendt til kvinden): Du er efterlyst inde fra København, fordi du skal afhøres til en sag. Så det betyder bare, at i morgen skal du ringe til Station City.

[…]

Speak: De to passagerer må nu enten gå hjem eller finde et andet transportmiddel. For de har også drukket for meget til at kunne køre bil. [Den mandlige passager står ved siden af bilen, mens kvinden stiger ud fra bagsædet med sine sko i hånden. (I den redigerede udsendelse er håret også sløret.)]

Betjent: De har alle sammen fået lidt at drikke, så de er jo en anelse spirituspåvirkede. Derfor tager de det med ophøjet ro.

Speak: Chaufføren kommer med på politigården, hvor en læge skal tage en blodprøve på ham, så den præcise alkoholpromille kan fastslås. [Føreren stiger ind i patruljevognen. Der filmes derefter inde fra patruljevognen, mens den kører forbi de to passagerer, der går til fods langs vejen. ]

[…]

Speak: Manden er sigtet for kørsel i frakendelsestiden. Hans sag om spirituskørsel er sendt videre til en anden politikreds, som i forvejen havde sigtet manden for indbrud. ”

Advokat Knud Foldschack klagede på vegne af [Klager] den 14. juli 2015 til TV 2, der afviste klagen 19. august 2015, men foretog yderligere sløring af klager.

Klagen er herefter indbragt for Pressenævnet ved brev af 22. oktober 2015.

2 Parternes synspunkter

2.1 [Klager]s synspunkter

[Klager] har anført, at hun flere gange frabad sig at blive filmet. TV 2’s påstand om, at hun ikke modsatte sig at medvirke i programmet, er derfor fejlagtig.

[Klager] har videre anført, at TV 2 har undladt at foretage effektiv sløring af hende i forbindelse med udsendelsen. Idet hun stiger ud af bilen, ser man tydeligt hendes hår, og der bliver zoomet ind på hendes hund. Dette sker to gange i klippet. Hverken hunden eller hendes hår er sløret, og det er alene hendes ansigt, der er sløret. Hendes lange dreadlocks og hendes lille hvide hund med sorte pletter er særdeles karakteristiske og letgenkendelige.

Hun befinder sig under optagelserne i en særdeles kompromitterende situation. Optagelserne fremstiller hende i dårligt selskab, hvor hendes kammerat kører i beruset tilstand og begår sædeligheds- og berigelseskriminalitet. Ligeledes bliver hendes egne strafbare forhold og efterlysning stillet til offentlig skue. Hverken hendes efterlysning eller bøde for at køre uden sele er af almen interesse. Skildringen er stærkt ydmygende og krænkende. Disse forhold kan skade hendes personlige anseelse, omgang med bekendte og jobmæssige forhold. Hun har krav på en fuldstændig anonymisering og beskyttelse af sin person, jf. punkt B. 1 i de vejledende regler for god presseskik.

Hun er efterfølgende blevet genkendt og kontaktet af adskillige nære og fjerne bekendte i sin omgangskreds. En effektiv sløring af hende ville ikke have forringet programmets nyhedsværdi eller den øvrige kvalitet af programmet.

2.2 TV 2│Danmark A/S’ synspunkter

TV 2Danmark A/S har anført, at [Klager] ikke på noget tidspunkt gjorde indsigelse mod, at sessionen blev filmet med kamera. Både mændene og klager blev gjort bekendt med, at optagelserne ville indgå i tv-programmet i sløret form, og ingen af dem modsatte sig dette, hverken mens optagelserne blev foretaget (i efteråret 2014) eller efterfølgende. Det er således ikke korrekt, når [Klager] anfører, at hun frabad sig at blive filmet.

TV 2 slørede hende i overensstemmelse med sædvanlig praksis, hvorefter personer sløres, så de ikke kan genkendes i en bredere kreds. Det er sædvanlig praksis at sløre ansigter samt eventuelle særlige kendetegn, fx virksomhedsnavne, tatoveringer og andet, der objektivt set er egnet til at identificere de pågældende for en bredere kreds. Frisure, beklædning og kæledyr betragtes ikke som særlige kendetegn og er ikke noget, TV 2 slører, medmindre TV 2 bliver gjort opmærksom på særlige forhold, der medfører, at sløring er nødvendig. [Klager] meddelte ikke redaktionen, at hun havde specifikke ønsker til sløringen.

TV 2 valgte efter klagen fra [Klager] at foretage en yderligere sløring af hende, da hun oplyste, at hun var blevet genkendt af nære og fjerne bekendte i sin omgangskreds. Valget var ikke udtryk for TV 2s anerkendelse af, at sløringen i første omgang var i strid med god presseskik, men skete alene for at vise imødekommenhed over for hende. Det er TV 2s opfattelse, at sløringen i det oprindelige program var tilstrækkelig. Den redigerede udsendelse er tilgængelig på TV 2 PLAY.

3 Pressenævnets begrundelse og afgørelse:

I sagens behandling har følgende nævnsmedlemmer deltaget: Hanne Schmidt, Dorthe Carlsen, Lene Sarup og Marianne Druedahl.

God presseskik

Privatlivets fred

Det følger af de vejledende regler for god presseskik, at meddelelser, der kan krænke privatlivets fred, skal undgås, medmindre klar almen interesse kræver offentlig omtale. Det enkelte menneske har krav på beskyttelse af sin personlige anseelse, jf. punkt B. 1.

Det er som udgangspunkt ikke i strid med god presseskik, at medier fotograferer eller filmer personer, der befinder sig på offentligt tilgængelige steder, selvom de pågældende ikke har samtykket heri. Der skal dog udvises varsomhed af hensyn til de implicerede personer, herunder til de sammenhænge, hvori de indgår.

Der er en klar almen interesse knyttet til politiets arbejde. De konkrete optagelser, der blandt andet viser, at [Klager] kørte uden sele og var eftersøgt af politiet, er dog ikke af en sådan almen nyheds- og informationsværdi, at de kunne bringes uden et samtykke eller uden en fuldstændig anonymisering.

TV 2 kom til stede med politiet uden forudgående aftale med klager, som muligvis var beruset, og klager blev i den forbindelse omtalt som eftersøgt af politiet. I de tilfælde må det påhvile mediet at sikre sig, at der foreligger samtykke til offentliggørelsen af optagelserne. Det er ikke dokumenteret, at [Klager] gav samtykke til, at optagelserne skete med henblik på offentliggørelse, og under de foreliggende omstændigheder kan hendes manglende protest mod optagelserne ikke anses som et stiltiende samtykke til offentliggørelse.

På optagelserne er hendes ansigt sløret, men optagelserne viser hende i hel figur, herunder med hendes usædvanlige og karakteristiske frisure, og seeren kan høre hendes stemme, da hun kort svarer ”nej” og ”ja”. [Klager] har oplyst, at hun er blevet genkendt af nære og fjernere bekendte.

Pressenævnet finder herefter, at sløringen af [Klager] ikke har været effektiv. Den efterfølgende sløring ses heller ikke at være tilstrækkelig. Pressenævnet udtaler derfor kritik af TV 2 for at offentliggøre udsendelsen uden en behørig sløring af klager og heller ikke efterfølgende at sikre et fuldstændig sløring.

I medfør af medieansvarslovens § 49 pålægger Pressenævnet herefter den ansvarshavende redaktør af TV 2 at offentliggøre følgende:

Offentliggørelse af nævnets kendelse skal ske snarest på et tidspunkt tæt på samme tidspunkt som den kritiserede udsendelse og bringes i følgende udformning:

Billeddækning
Speak
Pressenævnets logo
Pressenævnet udtaler kritik af TV 2s udsendelse ”Station 2 - Politirapporten”, som blev sendt i maj måned.
Stillbilleder eller levende billeder fra den kritiserede udsendelse, der hjælper seerne med at identificere, hvilken udsendelse der kritiseres, hvad der klages over, og hvori Pressenævnets kritik består, idet billederne dog ikke må indebære en (ny) krænkelse af klager.
Pressenævnet giver TV 2 kritik for ikke at have sløret en person tilstrækkeligt.
I udsendelsen bringes en bil til standsning. Det viser sig, at en passager i bilen er eftersøgt af Københavns Politi.
Den slags oplysninger kan TV 2 ikke offentliggøre uden et samtykke fra personen eller en fuldstændig anonymisering.
Optagelserne viser personens skikkelse, frisure og påklædning, og man kan høre personens stemme. Personen var sløret, men sløringen var ikke tilstrækkelig, og personen blev efterfølgende genkendt.
Da personen ikke havde givet tilladelse til offentliggørelse af optagelserne og heller ikke var fuldstændig sløret, udtaler nævnet kritik af TV 2.
Pressenævnets logo og web-adresse: www.pressenaevnet.dk
Hele Pressenævnets kendelse kan læses på nævnets hjemmeside på adressen her.

På TV 2 PLAY offentliggøres følgende:

Kritikken offentliggøres på TV 2 PLAY ved, at der henvises til kritikken i den løbende nyhedsstrøm på tv2play. dk, hvor det øvrige indhold fremgår (siden, der vises ved at klikke på ”se vores indhold” fra forsidebilledet). Henvisningen skal bestå af et billede fra programmet (dog ikke fra omtalen af klager) samt overskriften ”Kritik fra Pressenævnet”, der samtidig fungerer som link. Linket fører hen til en opsætning som det øvrige på TV 2 PLAY med tv-klippet fra offentliggørelsen på TV 2 og følgende programtekst:

”Pressenævnet udtaler kritik af TV 2s udsendelse ”Station 2 - Politirapporten”, som blev sendt i maj måned.

Pressenævnet giver TV 2 kritik for ikke at have sløret en person tilstrækkeligt.

I udsendelsen bringes en bil til standsning. Det viser sig, at en passager i bilen er eftersøgt af Københavns Politi.

Den slags oplysninger kan TV 2 ikke offentliggøre uden et samtykke fra personen eller en fuldstændig anonymisering.

Optagelserne viser personens skikkelse, frisure og påklædning, og man kan høre personens stemme. Personen var sløret, men sløringen var ikke tilstrækkelig, og personen blev efterfølgende genkendt.

Da personen ikke havde givet tilladelse til offentliggørelse af optagelserne og heller ikke var fuldstændig sløret, udtaler nævnet kritik af TV 2.

Hele Pressenævnets kendelse kan læses på nævnets hjemmeside på adressen her: www.pressenaevnet.dk

Er udsendelsen fortsat tilgængelig på TV 2 PLAY skal offentliggørelse af nævnets kendelse også vises som en indledning til den pågældende udsendelse eller fremgå som tekst, når nye seere klikker ind for at se udsendelsen.

Afgjort den 15. december 2015