Senere ændringer til forskriften
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om social pension, lov om arbejdsskadesikring og lov om afgift af bidraget til Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring og af arbejdsulykkeserstatninger m.v.

(Regulering af folkepensionsalderen, ændring af revisionsbestemmelse m.v.)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om social pension, jf. lovbekendtgørelse nr. 10 af 12. januar 2015, som ændret senest ved § 8 i lov nr. 1000 af 30. august 2015, foretages følgende ændringer:

1. § 1 a, stk. 1, nr. 5, ophæves, og i stedet indsættes:

»5) 67 år for personer, der er født i perioden fra den 1. juli 1955 til den 31. december 1962.

6) 68 år for personer, der er født efter den 31. december 1962.«

2. I § 72 e ændres »2015« til: »2020«.

§ 2

I lov om arbejdsskadesikring, jf. lovbekendtgørelse nr. 278 af 14. marts 2013, som ændret senest ved § 8 i lov nr. 1490 af 23. december 2014, foretages følgende ændring:

1. § 89 affattes således:

»§ 89. En sikringspligtig forsikringstager kan ikke opsige en forsikring på grund af en forhøjelse af præmien, som alene er begrundet i en forøgelse af udgifterne, der er en følge af denne lov eller lov om social pension eller af ændringer af disse love.«

§ 3

I lov nr. 1345 af 21. december 2012 om afgift af bidraget til Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring og af arbejdsulykkeserstatninger m.v. foretages følgende ændring:

1. Bilag 1 affattes som bilag 1 til denne lov.

§ 4

Loven træder i kraft den 29. december 2015.

Givet på Marselisborg Slot, den 23. december 2015

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Jørn Neergaard Larsen


Bilag 1

»Bilag 1

Hensættelsesfaktorer, der anvendes af Arbejdsskadestyrelsen til opgørelse af værdien af de løbende erstatninger med henblik på opgørelse af beregningsgrundlaget for opkrævning af arbejdsskadeafgiften efter lovens § 3, stk. 1, nr. 2.

Hensættelsesfaktorerne er opgjort for en ydelse på 1 kr. årligt, der udbetales i tilkendelsesperioden med 1/12 forud hver måned.

Hensættelsesfaktorerne er opgjort med en grundlagsrente på 2,00 pct. og med en dødelighed som fastsat i det aktuarmæssige beregningsgrundlag G82.

Hensættelsesfaktorerne i tabel 1-12 anvendes ved opgørelsen af værdien af løbende erstatning til tilskadekomne, der modtager erstatning for tab af erhvervsevne efter lov om arbejdsskadesikring, jf. lovbekendtgørelse nr. 278 af 14. marts 2013 med senere ændringer.

Tabel 1 anvendes ved opgørelsen af værdien af den løbende erstatning til mænd, når erstatningen er tilkendt indtil det fyldte 68. år.

Tabel 2 anvendes ved opgørelsen af værdien af den løbende erstatning til kvinder, når erstatningen er tilkendt indtil det fyldte 68. år.

Tabel 3 anvendes ved opgørelsen af værdien af den løbende erstatning til mænd, når erstatningen er tilkendt indtil det fyldte 67. år.

Tabel 4 anvendes ved opgørelsen af værdien af den løbende erstatning til kvinder, når erstatningen er tilkendt indtil det fyldte 67. år.

Tabel 5 anvendes ved opgørelsen af værdien af den løbende erstatning til mænd, når erstatningen er tilkendt indtil det fyldte 66½. år.

Tabel 6 anvendes ved opgørelsen af værdien af den løbende erstatning til kvinder, når erstatningen er tilkendt indtil det fyldte 66½. år.

Tabel 7 anvendes ved opgørelsen af værdien af den løbende erstatning til mænd, når erstatningen er tilkendt indtil det fyldte 66. år.

Tabel 8 anvendes ved opgørelsen af værdien af den løbende erstatning til kvinder, når erstatningen er tilkendt indtil det fyldte 66. år.

Tabel 9 anvendes ved opgørelsen af værdien af den løbende erstatning til mænd, når erstatningen er tilkendt indtil det fyldte 65½. år.

Tabel 10 anvendes ved opgørelsen af værdien af den løbende erstatning til kvinder, når erstatningen er tilkendt indtil det fyldte 65½. år.

Tabel 11 anvendes ved opgørelsen af værdien af den løbende erstatning til mænd, når erstatningen er tilkendt indtil det fyldte 65. år.

Tabel 12 anvendes ved opgørelsen af værdien af den løbende erstatning til kvinder, når erstatningen er tilkendt indtil det fyldte 65. år.

Hensættelsesfaktorerne i tabel 13-16 anvendes ved opgørelsen af værdien af løbende erstatning til tilskadekomne, der modtager erstatning for tab af erhvervsevne efter lov om sikring mod følger af arbejdsskade, jf. lovbekendtgørelse nr. 943 af 16. oktober 2000 med senere ændringer og lov om arbejdsskadeforsikring, jf. lovbekendtgørelse nr. 450 af 25. juni 1987 med senere ændringer.

Tabel 13 anvendes ved opgørelsen af værdien af den løbende erstatning til mænd, når erstatningen er tilkendt indtil det fyldte 65. år.

Tabel 14 anvendes ved opgørelsen af værdien af den løbende erstatning til kvinder, når erstatningen er tilkendt indtil det fyldte 65. år.

Tabel 15 anvendes ved opgørelsen af værdien af den løbende erstatning til mænd, når erstatningen er tilkendt indtil det fyldte 67. år.

Tabel 16 anvendes ved opgørelsen af værdien af den løbende erstatning til kvinder, når erstatningen er tilkendt indtil det fyldte 67. år.

Hensættelsesfaktorerne i tabel 17-20 anvendes ved opgørelsen af værdien af løbende erstatning til efterladte, der modtager erstatning for tab af forsørger efter lov om arbejdsskadesikring, jf. lovbekendtgørelse nr. 278 af 14. marts 2013 med senere ændringer, lov om sikring mod følger af arbejdsskade, jf. lovbekendtgørelse nr. 943 af 16. oktober 2000 med senere ændringer, og lov om arbejdsskadeforsikring, jf. lovbekendtgørelse nr. 450 af 25. juni 1987 med senere ændringer.

Tabel 17 anvendes ved opgørelsen af værdien af den løbende erstatning til mænd (ægtefælle/samlever).

Tabel 18 anvendes ved opgørelsen af værdien af den løbende erstatning til kvinder (ægtefælle/samlever).

Tabel 19 anvendes ved opgørelsen af værdien af den løbende erstatning til mænd (børn).

Tabel 20 anvendes ved opgørelsen af værdien af den løbende erstatning til kvinder (børn).

Tabel 1

Erstatning for tab af erhvervsevne tilkendt til det 68. år efter lov om arbejdsskadesikring, jf. lovbekendtgørelse nr. 278 af 14. marts 2013 med senere ændringer.

Mænd
Fyldt alder
Hensættelse i kr.
Fyldt alder
Hensættelse i kr.
5
34,381
36
21,922
6
34,079
37
21,401
7
33,771
38
20,872
8
33,458
39
20,334
9
33,139
40
19,789
10
32,813
41
19,235
11
32,481
42
18,674
12
32,143
43
18,103
13
31,798
44
17,525
14
31,447
45
16,938
15
31,090
46
16,342
16
30,726
47
15,738
17
30,355
48
15,125
18
29,977
49
14,503
19
29,592
50
13,872
20
29,200
51
13,231
21
28,802
52
12,581
22
28,396
53
11,920
23
27,982
54
11,249
24
27,562
55
10,567
25
27,134
56
9,873
26
26,698
57
9,166
27
26,256
58
8,446
28
25,805
59
7,711
29
25,347
60
6,960
30
24,881
61
6,191
31
24,408
62
5,403
32
23,926
63
4,593
33
23,437
64
3,758
34
22,940
65
2,895
35
22,435
66
 
   
og derover
2,000

Tabel 2

Erstatning for tab af erhvervsevne tilkendt til det 68. år efter lov om arbejdsskadesikring, jf. lovbekendtgørelse nr. 278 af 14. marts 2013 med senere ændringer.

Kvinder
Fyldt alder
Hensættelse i kr.
Fyldt alder
Hensættelse i kr.
5
34,720
36
22,384
6
34,424
37
21,861
7
34,122
38
21,330
8
33,815
39
20,789
9
33,501
40
20,239
10
33,181
41
19,681
11
32,855
42
19,113
12
32,523
43
18,535
13
32,184
44
17,949
14
31,838
45
17,352
15
31,486
46
16,746
16
31,128
47
16,131
17
30,762
48
15,505
18
30,390
49
14,869
19
30,010
50
14,222
20
29,623
51
13,565
21
29,229
52
12,896
22
28,828
53
12,217
23
28,419
54
11,525
24
28,003
55
10,821
25
27,579
56
10,104
26
27,147
57
9,374
27
26,708
58
8,629
28
26,260
59
7,869
29
25,805
60
7,093
30
25,341
61
6,299
31
24,869
62
5,485
32
24,389
63
4,651
33
23,901
64
3,794
34
23,404
65
2,911
35
22,898
66
 
   
og derover
2,000

Tabel 3

Erstatning for tab af erhvervsevne tilkendt til det 67. år efter lov om arbejdsskadesikring, jf. lovbekendtgørelse nr. 278 af 14. marts 2013 med senere ændringer.

Mænd
Fyldt alder
Hensættelse i kr.
52
12,003
53
11,326
54
10,638
55
9,938
56
9,224
57
8,497
58
7,755
59
6,997
60
6,222
61
5,426
62
4,609
63
3,768
64
2,900
65
 
og derover
2,000

Tabel 4

Erstatning for tab af erhvervsevne tilkendt til det 67. år efter lov om arbejdsskadesikring, jf. lovbekendtgørelse nr. 278 af 14. marts 2013 med senere ændringer.

Kvinder
Fyldt alder
Hensættelse i kr.
52
12,277
53
11,582
54
10,873
55
10,152
56
9,416
57
8,667
58
7,901
59
7,120
60
6,321
61
5,502
62
4,663
63
3,801
64
2,914
65
 
og derover
2,000

Tabel 5

Erstatning for tab af erhvervsevne tilkendt til det 66½. år efter lov om arbejdsskadesikring, jf. lovbekendtgørelse nr. 278 af 14. marts 2013 med senere ændringer.

Mænd
Fyldt alder
Hensættelse i kr.
59
6,623
60
5,835
61
5,025
62
4,193
63
3,336
64
2,450
65
 
og derover
2,000

Tabel 6

Erstatning for tab af erhvervsevne tilkendt til det 66½. år efter lov om arbejdsskadesikring, jf. lovbekendtgørelse nr. 278 af 14. marts 2013 med senere ændringer.

Kvinder
Fyldt alder
Hensættelse i kr.
59
6,730
60
5,919
61
5,088
62
4,236
63
3,359
64
2,457
65
 
og derover
2,000

Tabel 7

Erstatning for tab af erhvervsevne tilkendt til det 66. år efter lov om arbejdsskadesikring, jf. lovbekendtgørelse nr. 278 af 14. marts 2013 med senere ændringer.

Mænd
Fyldt alder
Hensættelse i kr.
60
5,448
61
4,624
62
3,777
63
2,904
64
 
og derover
2,000

Tabel 8

Erstatning for tab af erhvervsevne tilkendt til det 66. år efter lov om arbejdsskadesikring, jf. lovbekendtgørelse nr. 278 af 14. marts 2013 med senere ændringer.

Kvinder
Fyldt alder
Hensættelse i kr.
60
5,518
61
4,674
62
3,808
63
2,917
64
 
og derover
2,000

Tabel 9

Erstatning for tab af erhvervsevne tilkendt til det 65½. år efter lov om arbejdsskadesikring, jf. lovbekendtgørelse nr. 278 af 14. marts 2013 med senere ændringer.

Mænd
Fyldt alder
Hensættelse i kr.
60
5,043
61
4,205
62
3,343
63
2,452
64
 
og derover
2,000

Tabel 10

Erstatning for tab af erhvervsevne tilkendt til det 65½. år efter lov om arbejdsskadesikring, jf. lovbekendtgørelse nr. 278 af 14. marts 2013 med senere ændringer.

Kvinder
Fyldt alder
Hensættelse i kr.
60
5,101
61
4,244
62
3,364
63
2,459
64
 
og derover
2,000

Tabel 11

Erstatning for tab af erhvervsevne tilkendt til det 65. år efter lov om arbejdsskadesikring, jf. lovbekendtgørelse nr. 278 af 14. marts 2013 med senere ændringer.

Mænd
Fyldt alder
Hensættelse i kr.
61
3,786
62
2,908
63
 
og derover
2,000

Tabel 12

Erstatning for tab af erhvervsevne tilkendt til det 65. år efter lov om arbejdsskadesikring, jf. lovbekendtgørelse nr. 278 af 14. marts 2013 med senere ændringer.

Kvinder
Fyldt alder
Hensættelse i kr.
61
3,814
62
2,920
63
 
og derover
2,000

Tabel 13

Erstatning for tab af erhvervsevne tilkendt til det 65. år efter lov om sikring mod følger af arbejdsskade, jf. lovbekendtgørelse nr. 943 af 16. oktober 2000 med senere ændringer og lov om arbejdsskadeforsikring, jf. lovbekendtgørelse nr. 450 af 25. juni 1987 med senere ændringer.

Mænd
Fyldt alder
Hensættelse i kr.
Fyldt alder
Hensættelse i kr.
5
34,634
36
22,406
6
34,338
37
21,896
7
34,035
38
21,378
8
33,727
39
20,852
9
33,414
40
20,319
10
33,094
41
19,778
11
32,768
42
19,229
12
32,435
43
18,672
13
32,097
44
18,107
14
31,752
45
17,534
15
31,401
46
16,953
16
31,043
47
16,364
17
30,679
48
15,767
18
30,308
49
15,162
19
29,930
50
14,548
20
29,545
51
13,926
21
29,154
52
13,294
22
28,755
53
12,654
23
28,349
54
12,004
24
27,937
55
11,344
25
27,517
56
10,674
26
27,089
57
9,992
27
26,655
58
9,299
28
26,213
59
8,592
29
25,763
60
7,872
30
25,307
61
7,136
31
24,842
62
6,383
32
24,370
63
5,611
33
23,891
64
4,818
34
23,404
65
 
35
22,909
og derover
4,000

Tabel 14

Erstatning for tab af erhvervsevne tilkendt til det 65. år efter lov om sikring mod følger af arbejdsskade, jf. lovbekendtgørelse nr. 943 af 16. oktober 2000 med senere ændringer og lov om arbejdsskadeforsikring, jf. lovbekendtgørelse nr. 450 af 25. juni 1987 med senere ændringer.

Kvinder
Fyldt alder
Hensættelse i kr.
Fyldt alder
Hensættelse i kr.
5
34,989
36
22,896
6
34,699
37
22,384
7
34,403
38
21,864
8
34,101
39
21,335
9
33,793
40
20,798
10
33,479
41
20,252
11
33,159
42
19,697
12
32,833
43
19,133
13
32,501
44
18,560
14
32,162
45
17,977
15
31,817
46
17,386
16
31,465
47
16,785
17
31,106
48
16,175
18
30,741
49
15,556
19
30,368
50
14,926
20
29,989
51
14,286
21
29,603
52
13,636
22
29,209
53
12,976
23
28,809
54
12,304
24
28,400
55
11,621
25
27,985
56
10,926
26
27,562
57
10,219
27
27,131
58
9,499
28
26,692
59
8,765
29
26,246
60
8,016
30
25,792
61
7,251
31
25,330
62
6,468
32
24,859
63
5,667
33
24,381
64
4,845
34
23,894
65
 
35
23,399
og derover
4,000

Tabel 15

Erstatning for tab af erhvervsevne tilkendt til det 67. år efter lov om sikring mod følger af arbejdsskade, jf. lovbekendtgørelse nr. 943 af 16. oktober 2000 med senere ændringer og lov om arbejdsskadeforsikring, jf. lovbekendtgørelse nr. 450 af 25. juni 1987 med senere ændringer.

Mænd
Fyldt alder
Hensættelse i kr.
Fyldt alder
Hensættelse i kr.
5
34,576
37
21,783
6
34,278
38
21,262
7
33,975
39
20,734
8
33,666
40
20,198
9
33,350
41
19,653
10
33,029
42
19,101
11
32,702
43
18,541
12
32,368
44
17,973
13
32,029
45
17,397
14
31,682
46
16,813
15
31,330
47
16,221
16
30,970
48
15,620
17
30,605
49
15,011
18
30,232
50
14,393
19
29,852
51
13,766
20
29,466
52
13,131
21
29,073
53
12,486
22
28,673
54
11,831
23
28,265
55
11,166
24
27,851
56
10,490
25
27,429
57
9,803
26
27,000
58
9,103
27
26,563
59
8,390
28
26,119
60
7,663
29
25,668
61
6,919
30
25,209
62
6,158
31
24,743
63
5,378
32
24,269
64
4,575
33
23,787
65
3,747
34
23,297
66
2,890
35
22,800
67
 
36
22,295
og derover
2,000

Tabel 16

Erstatning for tab af erhvervsevne tilkendt til det 67. år efter lov om sikring mod følger af arbejdsskade, jf. lovbekendtgørelse nr. 943 af 16. oktober 2000 med senere ændringer og lov om arbejdsskadeforsikring, jf. lovbekendtgørelse nr. 450 af 25. juni 1987 med senere ændringer.

Kvinder
Fyldt alder
Hensættelse i kr.
Fyldt alder
Hensættelse i kr.
5
34,936
37
22,282
6
34,645
38
21,759
7
34,348
39
21,228
8
34,044
40
20,688
9
33,736
41
20,139
10
33,421
42
19,582
11
33,099
43
19,015
12
32,772
44
18,440
13
32,438
45
17,855
14
32,098
46
17,260
15
31,752
47
16,657
16
31,398
48
16,044
17
31,038
49
15,421
18
30,672
50
14,788
19
30,298
51
14,145
20
29,917
52
13,491
21
29,529
53
12,827
22
29,134
54
12,151
23
28,732
55
11,464
24
28,322
56
10,765
25
27,905
57
10,053
26
27,480
58
9,328
27
27,048
59
8,589
28
26,607
60
7,834
29
26,159
61
7,064
30
25,703
62
6,275
31
25,239
63
5,467
32
24,767
64
4,638
33
24,287
65
3,786
34
23,798
66
2,908
35
23,301
67
 
36
22,796
og derover
2,000

Tabel 17

Erstatning for tab af forsørger tilkendt efter lov om arbejdsskadesikring, jf. lovbekendtgørelse nr. 278 af 14. marts 2013 med senere ændringer, lov om sikring mod følger af arbejdsskade, jf. lovbekendtgørelse nr. 943 af 16. oktober 2000 med senere ændringer, og lov om arbejdsskadeforsikring, jf. lovbekendtgørelse nr. 450 af 25. juni 1987 med senere ændringer.

Mænd. Hensættelse i kr.
Fyldt alder
Resterende erstatningsperiode, antal hele år
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
18
0,991
1,961
2,911
3,842
4,754
5,647
6,521
7,377
8,215
9,036
19
0,991
1,961
2,911
3,842
4,753
5,646
6,520
7,376
8,214
9,034
20
0,991
1,961
2,911
3,841
4,753
5,645
6,519
7,375
8,212
9,032
21
0,991
1,961
2,911
3,841
4,752
5,644
6,518
7,373
8,210
9,030
22
0,991
1,961
2,911
3,841
4,752
5,644
6,517
7,372
8,208
9,027
23
0,990
1,960
2,910
3,840
4,751
5,643
6,515
7,370
8,206
9,024
24
0,990
1,960
2,910
3,840
4,750
5,642
6,514
7,368
8,204
9,021
25
0,990
1,960
2,910
3,839
4,750
5,640
6,512
7,366
8,201
9,018
26
0,990
1,960
2,910
3,839
4,749
5,639
6,511
7,364
8,198
9,015
27
0,990
1,960
2,909
3,838
4,748
5,638
6,509
7,361
8,195
9,011
28
0,990
1,960
2,909
3,838
4,747
5,637
6,507
7,359
8,192
9,006
29
0,990
1,960
2,909
3,837
4,746
5,635
6,505
7,356
8,188
9,002
30
0,990
1,960
2,908
3,836
4,745
5,633
6,502
7,353
8,184
8,996
31
0,990
1,959
2,908
3,836
4,743
5,631
6,500
7,349
8,179
8,991
32
0,990
1,959
2,907
3,835
4,742
5,629
6,497
7,345
8,174
8,985
33
0,990
1,959
2,907
3,834
4,741
5,627
6,494
7,341
8,169
8,978
34
0,990
1,959
2,906
3,833
4,739
5,625
6,491
7,337
8,163
8,971
35
0,990
1,958
2,905
3,832
4,737
5,622
6,487
7,332
8,157
8,963
36
0,990
1,958
2,905
3,830
4,735
5,619
6,483
7,327
8,150
8,954
37
0,990
1,958
2,904
3,829
4,733
5,616
6,479
7,321
8,143
8,945
38
0,990
1,957
2,903
3,828
4,731
5,613
6,474
7,314
8,135
8,935
39
0,990
1,957
2,902
3,826
4,728
5,609
6,469
7,308
8,126
8,924
40
0,990
1,957
2,901
3,824
4,725
5,605
6,463
7,300
8,116
8,912
41
0,989
1,956
2,900
3,822
4,722
5,600
6,457
7,292
8,106
8,898
42
0,989
1,956
2,899
3,820
4,719
5,595
6,450
7,283
8,094
8,884
43
0,989
1,955
2,898
3,818
4,715
5,590
6,443
7,273
8,082
8,868
44
0,989
1,955
2,897
3,816
4,711
5,584
6,435
7,263
8,068
8,851
45
0,989
1,954
2,895
3,813
4,707
5,578
6,426
7,251
8,053
8,833
46
0,989
1,953
2,894
3,810
4,702
5,571
6,417
7,239
8,037
8,813
47
0,989
1,952
2,892
3,807
4,697
5,564
6,406
7,225
8,020
8,791
48
0,988
1,952
2,890
3,803
4,692
5,556
6,395
7,210
8,001
8,767
49
0,988
1,951
2,888
3,799
4,686
5,547
6,383
7,194
7,980
8,741
50
0,988
1,950
2,885
3,795
4,679
5,537
6,370
7,176
7,957
8,713
51
0,988
1,949
2,883
3,791
4,672
5,527
6,355
7,157
7,933
8,682
52
0,987
1,947
2,880
3,786
4,664
5,515
6,340
7,137
7,906
8,649
53
0,987
1,946
2,877
3,780
4,656
5,503
6,322
7,114
7,877
8,613
54
0,987
1,945
2,874
3,775
4,646
5,490
6,304
7,089
7,846
8,574
55
0,986
1,943
2,871
3,768
4,636
5,475
6,284
7,063
7,812
8,531
56
0,986
1,942
2,867
3,761
4,625
5,459
6,262
7,034
7,775
8,486
57
0,986
1,940
2,863
3,754
4,614
5,442
6,238
7,003
7,735
8,436
58
0,985
1,938
2,858
3,746
4,601
5,423
6,212
6,969
7,692
8,382
59
0,985
1,936
2,853
3,737
4,586
5,402
6,184
6,932
7,645
 
60
0,984
1,933
2,848
3,727
4,571
5,380
6,154
6,892
   
61
0,983
1,931
2,842
3,716
4,555
5,356
6,121
     
62
0,983
1,928
2,835
3,705
4,537
5,330
       
63
0,982
1,925
2,828
3,692
4,517
         
64
0,981
1,922
2,821
3,679
           
65
0,980
1,918
2,813
             
66
0,979
1,914
               
67
0,978
                 

Note: Hvis der efter lov om sikring mod følger af arbejdsskade eller lov om arbejdsskadeforsikring er tilkendt erstatning for tab af forsørger indtil det 65. år med ret til afløsningsbeløb på 4 års erstatning, skal hensættelsesfaktorerne i tabel 13 benyttes i stedet for hensættelsesfaktorerne i denne tabel.

Note: Hvis der efter lov om sikring mod følger af arbejdsskade eller lov om arbejdsskadeforsikring er tilkendt erstatning for tab af forsørger indtil det 67. år med ret til afløsningsbeløb på 2 års erstatning, skal hensættelsesfaktorerne i tabel 15 benyttes i stedet for hensættelsesfaktorerne i denne tabel.

Tabel 18

Erstatning for tab af forsørger tilkendt efter lov om arbejdsskadesikring, jf. lovbekendtgørelse nr. 278 af 14. marts 2013 med senere ændringer, lov om sikring mod følger af arbejdsskade, jf. lovbekendtgørelse nr. 943 af 16. oktober 2000 med senere ændringer, og lov om arbejdsskadeforsikring, jf. lovbekendtgørelse nr. 450 af 25. juni 1987 med senere ændringer.

Kvinder. Hensættelse i kr.
Fyldt alder
Resterende erstatningsperiode, antal hele år
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
18
0,991
1,961
2,912
3,843
4,755
5,649
6,524
7,381
8,220
9,043
19
0,991
1,961
2,912
3,843
4,755
5,648
6,523
7,380
8,219
9,041
20
0,991
1,961
2,912
3,843
4,755
5,648
6,522
7,379
8,218
9,040
21
0,991
1,961
2,911
3,842
4,754
5,647
6,522
7,378
8,217
9,038
22
0,991
1,961
2,911
3,842
4,754
5,647
6,521
7,377
8,215
9,036
23
0,991
1,961
2,911
3,842
4,753
5,646
6,520
7,376
8,214
9,034
24
0,991
1,961
2,911
3,841
4,753
5,645
6,519
7,375
8,212
9,032
25
0,991
1,961
2,911
3,841
4,752
5,644
6,518
7,373
8,210
9,030
26
0,991
1,961
2,911
3,841
4,752
5,644
6,517
7,372
8,208
9,027
27
0,990
1,960
2,910
3,840
4,751
5,643
6,515
7,370
8,206
9,024
28
0,990
1,960
2,910
3,840
4,750
5,642
6,514
7,368
8,204
9,021
29
0,990
1,960
2,910
3,839
4,750
5,640
6,512
7,366
8,201
9,018
30
0,990
1,960
2,910
3,839
4,749
5,639
6,511
7,364
8,198
9,015
31
0,990
1,960
2,909
3,838
4,748
5,638
6,509
7,361
8,195
9,011
32
0,990
1,960
2,909
3,838
4,747
5,637
6,507
7,359
8,192
9,006
33
0,990
1,960
2,909
3,837
4,746
5,635
6,505
7,356
8,188
9,002
34
0,990
1,960
2,908
3,836
4,745
5,633
6,502
7,353
8,184
8,996
35
0,990
1,959
2,908
3,836
4,743
5,631
6,500
7,349
8,179
8,991
36
0,990
1,959
2,907
3,835
4,742
5,629
6,497
7,345
8,174
8,985
37
0,990
1,959
2,907
3,834
4,741
5,627
6,494
7,341
8,169
8,978
38
0,990
1,959
2,906
3,833
4,739
5,625
6,491
7,337
8,163
8,971
39
0,990
1,958
2,905
3,832
4,737
5,622
6,487
7,332
8,157
8,963
40
0,990
1,958
2,905
3,830
4,735
5,619
6,483
7,327
8,150
8,954
41
0,990
1,958
2,904
3,829
4,733
5,616
6,479
7,321
8,143
8,945
42
0,990
1,957
2,903
3,828
4,731
5,613
6,474
7,314
8,135
8,935
43
0,990
1,957
2,902
3,826
4,728
5,609
6,469
7,308
8,126
8,924
44
0,990
1,957
2,901
3,824
4,725
5,605
6,463
7,300
8,116
8,912
45
0,989
1,956
2,900
3,822
4,722
5,600
6,457
7,292
8,106
8,898
46
0,989
1,956
2,899
3,820
4,719
5,595
6,450
7,283
8,094
8,884
47
0,989
1,955
2,898
3,818
4,715
5,590
6,443
7,273
8,082
8,868
48
0,989
1,955
2,897
3,816
4,711
5,584
6,435
7,263
8,068
8,851
49
0,989
1,954
2,895
3,813
4,707
5,578
6,426
7,251
8,053
8,833
50
0,989
1,953
2,894
3,810
4,702
5,571
6,417
7,239
8,037
8,813
51
0,989
1,952
2,892
3,807
4,697
5,564
6,406
7,225
8,020
8,791
52
0,988
1,952
2,890
3,803
4,692
5,556
6,395
7,210
8,001
8,767
53
0,988
1,951
2,888
3,799
4,686
5,547
6,383
7,194
7,980
8,741
54
0,988
1,950
2,885
3,795
4,679
5,537
6,370
7,176
7,957
8,713
55
0,988
1,949
2,883
3,791
4,672
5,527
6,355
7,157
7,933
8,682
56
0,987
1,947
2,880
3,786
4,664
5,515
6,340
7,137
7,906
8,649
57
0,987
1,946
2,877
3,780
4,656
5,503
6,322
7,114
7,877
8,613
58
0,987
1,945
2,874
3,775
4,646
5,490
6,304
7,089
7,846
8,574
59
0,986
1,943
2,871
3,768
4,636
5,475
6,284
7,063
7,812
 
60
0,986
1,942
2,867
3,761
4,625
5,459
6,262
7,034
   
61
0,986
1,940
2,863
3,754
4,614
5,442
6,238
     
62
0,985
1,938
2,858
3,746
4,601
5,423
       
63
0,985
1,936
2,853
3,737
4,586
         
64
0,984
1,933
2,848
3,727
           
65
0,983
1,931
2,842
             
66
0,983
1,928
               
67
0,982
                 

Note: Hvis der efter lov om sikring mod følger af arbejdsskade eller lov om arbejdsskadeforsikring er tilkendt erstatning for tab af forsørger indtil det 65. år med ret til afløsningsbeløb på 4 års erstatning, skal hensættelsesfaktorerne i tabel 14 benyttes i stedet for hensættelsesfaktorerne i denne tabel.

Note: Hvis der efter lov om sikring mod følger af arbejdsskade eller lov om arbejdsskadeforsikring er tilkendt erstatning for tab af forsørger indtil det 67. år med ret til afløsningsbeløb på 2 års erstatning, skal hensættelsesfaktorerne i tabel 16 benyttes i stedet for hensættelsesfaktorerne i denne tabel.

Tabel 19

Erstatning for tab af forsørger tilkendt efter lov om arbejdsskadesikring, jf. lovbekendtgørelse nr. 278 af 14. marts 2013 med senere ændringer, lov om sikring mod følger af arbejdsskade, jf. lovbekendtgørelse nr. 943 af 16. oktober 2000 med senere ændringer, og lov om arbejdsskadeforsikring, jf. lovbekendtgørelse nr. 450 af 25. juni 1987 med senere ændringer.

Mænd
Fyldt alder
Hensættelse i kr.
Fyldt alder
Hensættelse i kr.
0
15,073
18
2,911
1
14,372
19
1,961
2
13,657
20
0,991
3
12,928
   
4
12,183
   
5
11,423
   
6
10,648
   
7
9,856
   
8
9,049
   
9
8,225
   
10
7,384
   
11
6,525
   
12
5,649
   
13
4,755
   
14
3,843
   
15
2,912
   
16
1,961
   
17
0,991
   

Tabel 20

Erstatning for tab af forsørger tilkendt efter lov om arbejdsskadesikring, jf. lovbekendtgørelse nr. 278 af 14. marts 2013 med senere ændringer, lov om sikring mod følger af arbejdsskade, jf. lovbekendtgørelse nr. 943 af 16. oktober 2000 med senere ændringer, og lov om arbejdsskadeforsikring, jf. lovbekendtgørelse nr. 450 af 25. juni 1987 med senere ændringer.

Kvinder
Fyldt alder
Hensættelse i kr.
Fyldt alder
Hensættelse i kr.
0
15,078
18
2,912
1
14,377
19
1,961
2
13,662
20
0,991
3
12,932
   
4
12,187
   
5
11,427
   
6
10,651
   
7
9,859
   
8
9,052
   
9
8,227
   
10
7,386
   
11
6,527
   
12
5,651
   
13
4,756
   
14
3,844
   
15
2,912
   
16
1,961
   
17
0,991
   

«.