Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1 Transportgodtgørelse pr. 1. januar 2016
Bilag 2 Time- og dagpenge samt procentgodtgørelse i Danmark og på Færøerne pr. 1. januar 2016
Bilag 3 Dagpenge og procentgodtgørelse i udlandet og i Grønland pr. 1. januar 2016
Bilag 4 Måltidsfradag i Danmark, på Færøerne, i udlandet og i Grønland pr. 1. januar 2016
Bilag 5 Hoteldispositionsbeløb i Danmark, på Færøerne og i udlandet pr. 1. januar 2016
Bilag 6 Udokumenteret nattillæg i Danmark, på Færøerne, i udlandet og i Grønland pr. 1. januar 2016
Den fulde tekst

Cirkulære om satsregulering pr. 1. januar 2016 for tjenesterejser

(Til samtlige ministerier mv.)

I medfør af Finansministeriets cirkulære af 30. juni 2000 om tjenesterejseaftalen (Perst. nr. 057-00) reguleres satserne for godtgørelse af merudgifter på tjenesterejser hver 1. januar, jf. aftalens kapitel 7.

Satserne i bilag 1, 2, 3, 4 og 6 er ændret som følge af ændrede satser i skatte-lovgivningen.

Hoteldispositionsbeløbene (bilag 5) for 2016 er i flere tilfælde ændret i op- eller nedadgående retning, idet beløbet for hvert enkelt land er baseret på den højeste af gennemsnitspriserne for de 2 mest besøgte byer i det pågældende land i 2015. Hertil er lagt den forventede stigning i overnatningspriser i 2016 i forhold til 2015.

Hoteldispositionsbeløbet for Danmark fastsættes med udgangspunkt i Statens Indkøbs hotelaftale, der reguleres pr. 15. februar 2016. Den angivne sats på 1.008 kr. er derfor først gældende fra 15. februar 2016. Indtil da anvendes satsen for 2015.

Satserne pr. 1. januar 2016 fremgår af:

Bilag 1. Transportgodtgørelse

Bilag 2. Time- og dagpenge samt procentgodtgørelse i Danmark og på Færøerne

Bilag 3. Dagpenge og procentgodtgørelse i udlandet og i Grønland

Bilag 4. Måltidsfradrag i Danmark, på Færøerne, i udlandet og i Grønland

Bilag 5. Hoteldispositionsbeløb i Danmark, på Færøerne og i udlandet

Bilag 6. Udokumenteret nattillæg i Danmark, på Færøerne, i udlandet og i Grønland

Ikrafttræden

Cirkulæret har virkning fra den 1. januar 2016. Hoteldispositionsbeløbet for Danmark har dog først virkning fra den 15. februar 2016.

Samtidig ophæves Finansministeriets cirkulære nr. 9252 af 23. april 2015 (Modst. nr. 014-15).

Moderniseringsstyrelsen, den 18. december 2015

Rikke Pilegaard Hansen


Bilag 1

Transportgodtgørelse pr. 1. januar 2016

Biler og motorcykler

§ 14. Almindelig godkendt kørsel: 1,99 kr. pr. km

§ 15. Kørsel i henhold til bemyndigelse:

Indtil 20.000 km i et kalenderår - 3,63 kr. pr. km

Ud over 20.000 km i et kalenderår - 1,99 kr. pr. km

§ 16. Kørsel i udlandet: 1,99 kr. pr. km

Knallerter og cykler

§ 17. Der ydes godtgørelse med 0,52 kr. pr. km.


Bilag 2

Time- og dagpenge samt procentgodtgørelse i Danmark og på Færøerne pr. 1. januar 2016

A. Time- og dagpenge

       
   
Dagpenge 1)
Timepenge 1)
   
kr.
kr.
       
I
Ureducerede satser
409,00 2) 3)
17,04 2) 3)
       
II
Satser reduceret med 1/4 i Danmark
306,75 2) 3)
12,78 2) 3)
       
III
Satser reduceret med 1/6 på Færøerne
340,83 2) 3)
14,20 2) 3)
       
1) Der kan aldrig samtidig ydes både time- og dagpenge og procentgodtgørelse. Procentgodtgørelse ydes alene i det tilfælde, der er nævnt i tjenesterejseaftalens § 20, stk. 2.
2) Satserne for time- og dagpenge kan være højere, i det omfang der efter tjenesterejseaftalens § 22, stk. 3, er indgået lokale aftale herom. Satserne kan dog ikke overstige følgende beløb:
I Ureducerede satser: Dagpenge 477 kr. og timepenge 19,88 kr.
II Satser reduceret med 1/4 i Danmark: Dagpenge 357,75 kr. og timepenge 14,91 kr.
III Satser reduceret med 1/6 på Færøerne: Dagpenge 397,50 kr. og timepenge 16,56 kr.
3) Måltidsfradrag foretages i overensstemmelse med bilag 4.
       

De reducerede satser anvendes under udstationering fra og med den 29. dag, jf. § 35, stk. 1, i tjenesterejseaftalen (Perst. nr. 057-00).

B. Procentgodtgørelse

Procentgodtgørelse udgør 119,25 kr. pr. døgn.


Bilag 3

Dagpenge og procentgodtgørelse i udlandet og i Grønland pr. 1. januar 2016

Dagpengesatsen udgør 477 kr. og procentgodtgørelsen 119,25 kr. i udlandet og i Grønland pr. 1. januar 2016.

Det gælder dog ikke for nedenstående lande, hvor følgende satser er gældende:

   
Procentgodtgørelse 1) 3)
kr.
 
 
Dagpenge 1) 2) 3)
   
 
kr.
   
       
Europa
     
Bulgarien
355
106,50
 
Slovakiet
338
101,40
 
       
Afrika
     
Mozambique
318
95,40
 
Sydafrika
263
78,90
 
Tunesien
376
112,80
 
Zambia
362
108,60
 
Zimbabwe
273
81,90
 
Ægypten
365
109,50
 
       
Amerika
     
Bolivia
273
81,90
 
Colombia
362
108,60
 
Cuba
382
114,60
 
       
Asien
     
Bangladesh
362
108,60
 
Bhutan
199
59,70
 
Indien
263
78,90
 
Iran
273
81,90
 
Malaysia
268
80,40
 
Nepal
222
66,60
 
Pakistan
226
67,80
 
Thailand
327
98,10
 
       
1) Der kan aldrig samtidig ydes både dagpenge og procentgodtgørelse. Procentgodtgørelse ydes alene i det tilfælde, der er nævnt i tjenesterejseaftalens § 21, stk. 2.
2) Måltidsfradrag foretages i overensstemmelse med bilag 4.
3) Dagpengesatsen og procentgodtgørelsen (her på 30 pct.) er højere, i det omfang der efter tjenesterejseaftalens § 22, stk. 3, er indgået lokal aftale herom. Dagpengene kan dog ikke overstige 477 kr. og procentgodtgørelsen kan ikke overstige 119,75 kr.
 


Bilag 4

Måltidsfradag i Danmark, på Færøerne, i udlandet og i Grønland pr. 1. januar 2016

Time- og dagpengene skal reduceres, hvis den ansatte får gratis måltider i tilknytning til tjenesterejsen.

Fradraget foretages i den konkrete time- og dagpengesats, jf. herved tillige bilag 2, note 3 og bilag 3, note 2.

Fradraget udgør følgende:

         
Morgenmad
15 pct.
     
Frokost
30 pct.
     
Middag
30 pct.
     
Fuld kost
75 pct.
     
         

Fremkommer der en tredje decimal på 5 eller mere, afrundes opad til nærmeste hele ørebeløb, ellers nedad.

Eksempel 1

Fradragene udgør ved en ureduceret sats på 409 kr. følgende:

         
Morgenmad
61,35 kr.
     
Frokost
122,70 kr.
     
Middag
122,70 kr.
     
Fuld kost
306,75 kr.
     
         

Eksempel 2

Fradragene udgør ved en ureduceret sats på 477 kr. følgende:

         
Morgenmad
71,55 kr.
     
Frokost
143,10 kr.
     
Middag
143,10 kr.
     
Fuld kost
357,75 kr.
     
         


Bilag 5

Hoteldispositionsbeløb i Danmark, på Færøerne og i udlandet pr. 1. januar 2016

A. Danmark og Færøerne

       
I
Ureducerede satser:
   
       
 
Danmark 1) 2)
1.008 kr.
 
 
Færøerne
1.060 kr.
 
       
II
Reducerede satser:
   
       
 
Sats reduceret med 1/4 i Danmark
756 kr.
 
 
Sats reduceret med 1/6 på Færøerne
883 kr.
 
       
De reducerede satser anvendes under udstationering fra og med den 29. dag, jf. § 35, stk. 2, i tjenesterejseaftalen (Perst. nr. 057-00).
       
1) Hoteldispositionsbeløbet for Danmark fastsættes med udgangspunkt i Statens Indkøbs hotelaftale, der reguleres pr. 15. februar 2016. Den angivne sats på 1.008 kr. (reduceret med 1/4, 756 kr.) er derfor først gældende fra 15. februar 2016. Indtil da anvendes satsen for 2015 (996 kr. og reduceret med 1/4, 747 kr.)
2) Hoteldispositionsbeløbet er inklusive moms.
       

B. Udlandet

         
Belgien
EUR
164
   
Canada
CAD
250 + tax
   
Finland
EUR
143
   
Frankrig
EUR
158
   
Grækenland
EUR
126
   
Holland
EUR
139
   
Irland
EUR
110
   
Island
ISK
50.605
   
Italien
EUR
138
   
Luxembourg
EUR
162
   
Norge
NOK
1.595
   
Portugal
EUR
87
   
Schweiz
CHF
246
   
Spanien
EUR
121
   
Storbritannien
GBP
150
   
Sverige
SEK
1.557
   
Tyskland
EUR
127
   
USA (New York og Washington D.C.)
USD
331 + tax
   
USA (i øvrigt)
USD
208 + tax
   
Østrig
EUR
119
   
         

Hoteldispositionsbeløbet i udlandet og Grønland nedsættes med 1/4 under udstationering fra og med den 29. dag, jf. § 35, stk. 2, i tjenesterejseaftalen (Perst. nr. 057-00).

For lande, hvor der ikke er fastsat et hoteldispositionsbeløb, refunderes rimelige udgifter til et hotelværelse med bad eller anden godkendt indkvartering mod dokumentation, jf. § 28, stk. 4, i tjenesterejseaftalen.


Bilag 6

Udokumenteret nattillæg i Danmark, på Færøerne, i udlandet og i Grønland pr. 1. januar 2016

I

Ureduceret sats: 205,00 kr.

II

Sats reduceret med 1/4 i Danmark: 153,75 kr.

III

Sats reduceret med 1/6 på Færøerne: 170,83 kr.

IV

Sats reduceret med 1/4 i udlandet og i Grønland: 153,75 kr.

De reducerede satser for udokumenteret nattillæg anvendes under udstationering fra og med den 29. dag, jf. § 35, stk. 2, i tjenesterejseaftalen.

Redaktionel note
  • Udsendt som Modst. nr. 052-15