Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om toldbehandling

 

§ 1

I bekendtgørelse nr. 992 af 19. oktober 2005 om toldbehandling foretages følgende ændringer:

1. I § 112, stk. 1, ændres »de i § 112« til: »de i § 111«.

2. I § 115, stk. 1, nr. 1, ændres »Letland, Litauen, Polen, Slovakiet, Slovenien og Ungarn« til: »Letland, Litauen, Polen, Slovakiet, Slovenien, Ungarn, Bulgarien og Rumænien«.

3. § 115, stk. 1, nr. 3, udgår.

4. I § 121, stk. 1, ændres »fra Estland, Letland, Litauen, Polen, Slovakiet, Slovenien, Tjekkiet og Ungarn« til: »fra Estland, Letland, Litauen, Polen, Slovakiet, Slovenien, Tjekkiet, Ungarn, Bulgarien og Rumænien«.

5. I § 133, stk.1, nr. 1, og § 134 ændres »254 kr.« til: »261 kr.«

6. I § 133, stk. 2, ændres »634 kr.« til: »652 kr.«

7. I § 136, stk. 3 , ændres »udgør for året 1993 125,7.« til: for året 1998 på 132,2 er anvendt for satserne, der var gældende den 1. januar 1998, jf. stk. 1.«

8. I bilag 8, punkterne A, B, og D ændres »70 kr.« til: »72 kr.«

9. I bilag 8, punkterne C og E ændres »16 kr.« til: »17 kr.«

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2007.

Skatteministeriet, den 20. december 2006

Kristian Jensen

/Ulla Trolle