Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om brug af det fælles europæiske udbudsdokument

§ 1. Bekendtgørelse nr. 1644 af 15. december 2015 om brug af det fælles europæiske udbudsdokument ophæves.

§ 2. Bekendtgørelsen træder i kraft den 28. januar 2016.

Erhvervs- og Vækstministeriet, den 25. januar 2016

Troels Lund Poulsen

/ Niels Christian Beier