Den fulde tekst
L 100
Forslag til lov om ændring af lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser m.v. (internationale børnebortførelser). (Øget fleksibilitet i anvendelsen af retshjælpsordningen i børnebortførelsessager).
Af social- og indenrigsministeren (Karen Ellemann (V)).
Lovf som fremsat 13/1 16
Fremsat skr 13/1 16
1.beh 22/1 16
Betænkning 3/3 16
2.beh 5/4 16
Lovf som vedt 12/4 16
3.beh 12/4 16
Lov nr 378 af 27. april 2016
Ordførere: (1.beh) Pernille Rosenkrantz-Theil (S), Karin Nødgaard (DF), Marcus Knuth (V), Pernille Skipper (EL), Laura Lindahl (LA), Torsten Gejl (ALT), Trine Torp (SF), Mai Mercado (KF).
Ministre: (1.beh) social- og indenrigsministeren (Karen Ellemann).
Efter 1.beh henvist til Social- og Indenrigsudvalget(SOU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Formålet med lovforslaget er at forbedre de virkemidler, der er til rådighed i sager om tilbagegivelse af børn, der er bortført fra Danmark til andre lande. Dette skal ske ved at skabe en fleksibilitet i retshjælpsordningen. Det foreslås konkret, at der indføres mulighed for at give retshjælp til udenretlig konfliktmægling, til rimelige udgifter til barnets og en ledsagers hjemrejse til Danmark i forbindelse med en tilbagegivelse og til rimelige og relevante omkostninger til andre tiltag, der i helt særlige tilfælde vurderes at være nødvendige for tilbagegivelse af barnet. Forslaget træder i kraft den 1. juni 2016.
Afstemning:
Forslaget blev vedtaget. For stemte 108 (S, DF, V, EL, LA, ALT, RV, SF, KF), imod stemte 0, hverken for eller imod stemte 0.