Den fulde tekst
L 103
Forslag til lov om betalingskonti.
Af erhvervs- og vækstministeren (Troels Lund Poulsen (V)).
Lovf som fremsat 13/1 16
Fremsat skr 13/1 16
1.beh 4/2 16
Betænkning 31/3 16
2.beh 12/4 16
Lovf som vedt 19/4 16
3.beh 19/4 16
Lov nr 375 af 27. april 2016
Ordførere: (1.beh) Malte Larsen (S), Hans Kristian Skibby (DF), Torsten Schack Pedersen (V), Pelle Dragsted (EL), Joachim B. Olsen (LA), Rasmus Nordqvist (ALT), Ida Auken (RV), Lisbeth Bech Poulsen (SF), Brian Mikkelsen (KF).
Ministre: (1.beh) erhvervs- og vækstministeren (Troels Lund Poulsen).
Efter 1.beh henvist til Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget(ERU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Lovforslaget gennemfører Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/92/EU af 23. juli 2014 om sammenlignelighed af gebyrer i forbindelse med betalingskonti, flytning af betalingskonti og adgang til betalingskonti med basale funktioner i dansk ret.
Med lovforslaget sikres forbrugere ret til en basal betalingskonto vederlagsfrit eller mod et mindre gebyr. Desuden indføres regler om, at en forbruger, samtidig med indgåelse af en aftale om en betalingskonto, har krav på et gebyroplysningsdokument samt en årlig gebyrredegørelse. Endelig indeholder lovforslaget regler om flytning af konti, som skal gøre det lettere for forbrugere at skifte pengeinstitut.
Loven træder i kraft den 1. juli 2016.
Afstemning:
Forslaget blev vedtaget. For stemte 87 (S, V, EL, LA, ALT, RV, SF, KF), imod stemte 23 (DF), hverken for eller imod stemte 0.