Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Vejledning om regulering pr. 1. januar 2016 af satser efter integrationsloven og repatrieringsloven

Vejledning om regulering pr. 1. januar 2016 af satser efter integrationsloven og repatrieringsloven

1) I bilag 1 til denne vejledning oplyses størrelsen pr. 1. januar 2016 på satserne efter følgende love og bekendtgørelser:

a) Integrationsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1094 af d. 7. oktober 2014.

b) Repatrieringsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1099 af d. 7. oktober 2014.

c) Bekendtgørelse om flygtninge og andres betaling for ophold i midlertidige indkvarteringer og opholdssteder i 2016

Ved satserne i bilagets tabeller henvises til lovhjemlen og en eventuel bekendtgørelseshjemmel.

2) Satserne i vejledningen gælder for perioden 1. januar - 31. december 2016, medmindre andet er angivet i den enkelte tabel.

Bilag 1

Indholdsfortegnelse

Integrationsloven

TABEL 1: Integration – Grundtilskud i introduktionsperioden og tilskud for uledsagede mindreårige

TABEL 2: Integration – Rådighedsbeløb for driftsrefusion for udgifter til integrationsprogrammer

TABEL 3: Integration – Resultattilskud for integration

TABEL 4: Integration – Flygtninge og andres betaling for ophold i midlertidige indkvarteringer og opholdssteder i 2016

TABEL 5: Repatrieringsloven

TABEL 6: Lov om aktiv socialpolitik - Integrationsydelse

TABEL 7: Lov om aktiv socialpolitik - Periodesanktioner - fradrag i integrationsydelse

TABEL 8: Lov om aktiv socialpolitik - Punktsanktioner - nedsættelse i integrationsydelse

TABEL 1: Integration – Grundtilskud i introduktionsperioden og tilskud for uledsagede mindreårige

 
kr. mdl.
1. Grundtilskud i introduktionsperioden (lovens § 45, stk. 3, 1. pkt.)
2.640
2. Tilskud for mindreårige, uledsagede flygtninge (lovens § 45, stk. 6, 1. pkt.)
8.779

TABEL 2: Integration – Rådighedsbeløb for driftsrefusion for udgifter til integrationsprogrammer og

introduktionsforløb

 
kr. mdl.
1. Rådighedsbeløb for refusion af udgifter til integrationsprogrammer (lovens § 45, stk. 4, 2. pkt.)
75.132
2. Rådighedsbeløb for refusion af udgifter til introduktionsforløb (lovens § 45, stk. 5, 3. pkt.)
51.461

TABEL 3: Integration – Resultattilskud for integration

 
kr. mdl.
1. Resultattilskud for ordinær beskæftigelse (lovens § 45, stk. 7, nr. 1)
49.118
2. Resultattilskud for studie- og kompetencegivende uddannelse (lovens § 45, stk. 7, nr. 2)
49.118
3. Resultattilskud for bestået danskprøve (lovens § 45, stk. 7, nr. 3 og 4)
36.840

TABEL 4: Integration – Flygtninge og andres betaling for ophold i midlertidige indkvarteringer og opholdssteder i 2016

 
kr. mdl.
1. Maksimal betaling for enlige med og uden børn
2.152
2. Maksimal betaling for par uden børn
3.939
3. Maksimal betaling for par med et, to eller tre børn
4.298
4. Maksimal betaling for par med fire eller flere børn
4.656

TABEL 3: Repatrieringsloven

 
kr. én gang
1. Udgifter til transport af udstyr, der er nødvendigt for udlændingens eller dennes families erhverv (lovens § 7, stk. 2, nr. 3)
15.194
2. Hjælp til etablering i hjemlandet eller det tidligere opholdsland (lovens § 7, stk. 2, nr. 4)1):
- Pr. person, der er fyldt 18 år
- Pr. person, der ikke er fyldt 18 år
131.242
40.026
3. Udgifter til køb af erhvervsudstyr (lovens § 7, stk. 2, nr. 5):
Udgifter til transport af sådant udstyr
15.194
19.624
4. Udgifter til medbragte hjælpemidler (lovens § 7, stk. 2, nr. 8)
6.413
5. Del af hjælp til etablering, der udbetales ved tilbagevenden (lovens § 7, stk. 3)1):
- Pr. person, der er fyldt 18 år
- Pr. person, der ikke er fyldt 18 år
52.497
16.010
6. Udgifter til sygeforsikring eller behandling (lovens § 7, stk. 4)
6.541

Lov om aktiv socialpolitik

TABEL 6: Lov om aktiv socialpolitik - integrationsydelse

 
kr. mdl.
1. Integrationsydelse, forsørger, enlige (lovens § 22, stk. 2, nr. 1)
12.019
2. Integrationsydelse, forsørger, gift (lovens § 22, stk. 2, nr. 2)
8.411
3. Integrationsydelse, over 30 år (lovens § 22, stk. 2, nr. 3)
6.010
4. Integrationsydelse, hjemmeboende under 30 år (lovens § 22, stk. 2, nr. 4)
2.590
5. Dansk tillæg (lovens § 22, stk. 5, nr. 1)
1.517

Tabel 7: Lov om aktiv socialpolitik – Periodesanktioner – fradrag i integrationsydelse

 
kr.pr. dag
1. Integrationsydelse, forsørger, enlig ( § 22, stk. 2, nr. 1) kr. pr. dag.
555
2. Integrationsydelse, forsørger, gift ( § 22, stk. 2, nr. 2) kr. pr. dag.
388
3. Integrationsydelse, over 30 år (§ 22, stk. 2, nr. 3) kr. pr. dag.
277
4. Integrationsydelse, hjemmeboende under 30 år ( § 22, stk. 2, nr. 4)
120
5. Dansk tillæg ( § 22, stk. 5, nr. 1)
70

Tabel 8: Lov om aktiv socialpolitik – Punktsanktioner – nedsættelse i integrationsydelse

 
kr.pr. dag
1. Integrationsydelse, forsørger, enlig ( § 22, stk. 2, nr. 1) kr. pr. dag.
1.665
2. Integrationsydelse, forsørger, gift ( § 22, stk. 2, nr. 2) kr. pr. dag.
1.164
3. Integrationsydelse, over 30 år (§ 22, stk. 2, nr. 3) kr. pr. dag.
831
4. Integrationsydelse, hjemmeboende under 30 år ( § 22, stk. 2, nr. 4)
360
5. Dansk tillæg ( § 22, stk. 5, nr. 1)
210

Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet, den 18. december 2015

Uffe Toudal Pedersen

/ Henrik Thomassen