Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Vejledning om ændring af vejledning om regulering pr. 1. januar 2016 af satser på Social- og Indenrigsministeriets område

I vejledning af 30. december 2015 om regulering pr. 1. januar 2016 af satser på Social- og Indenrigsministeriets område foretages følgende ændringer:

1. I vejledningens bilag 1 affattes tabel 11 således:

Tabel 11: Lov om ægteskabs indgåelse og opløsning – gebyr for prøvelse af ægteskabsbetingelserne samt gebyr for separation, skilsmisse og vilkårsforhandling
 
kr. én gang
1. Gebyr for behandling af en anmodning om prøvelse af ægteskabsbetingelserne, når ingen af parterne har bopæl her i landet (lovens § 13, stk. 3)
500
2. Gebyr for behandling af en anmodning om separation (lovens § 39, stk. 1)
420
3. Gebyr for behandling af en anmodning om skilsmisse (lovens § 39, stk. 1)
420
4. Gebyr for vilkårsforhandling ved anmodning om separation eller skilsmisse (lovens § 39, stk. 1)
950

2. I vejledningens bilag 1 affattes tabel 17 således:

Tabel 17: Lov om børns forsørgelse – gebyr for ansøgning om ændring af børnebidrag
 
kr. én gang
1. Gebyr for ansøgning om ændring af børnebidrag (lovens § 17 a, stk. 1)
2.700

Social- og Indenrigsministeriet, den 8. februar 2016

P.M.V.
Hans B. Thomsen

/ Lone Larsen