Den fulde tekst
L 107
Forslag til lov om knive og blankvåben m.v.
Af justitsministeren (Søren Pind (V)).
Lovf som fremsat 27/1 16
Fremsat skr 27/1 16
1.beh 11/2 16
Betænkning 14/4 16
Lovf optrykt efter 2.beh 19/4 16 Tillæg H
2.beh 19/4 16
Lovf som vedt 21/4 16
3.beh 21/4 16
Lov nr 376 af 27. april 2016
Ordførere: (1.beh) Trine Bramsen (S), Peter Kofod (DF), Britt Bager (V), Pernille Skipper (EL), Henrik Dahl (LA), Josephine Fock (ALT), Emrah Tuncer (RV), Lisbeth Bech Poulsen (SF), Søren Pape Poulsen (KF).
Ministre: (1.beh) justitsministeren (Søren Pind).
Efter 1.beh henvist til Retsudvalget(REU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Formålet med lovforslaget er at revidere, forenkle og præcisere lovgivningen om knive og blankvåben og samtidig øge trygheden i befolkningen og forebygge alvorlig voldskriminalitet og anden kriminalitet, der indebærer fare for liv og helbred.
Lovforslaget foreslår at indføre en ny knivlov, der på den ene side lemper reglerne for brug af knive til fornuftige dagligdags formål og på den anden side skærper kursen mod knive i bl.a. nattelivet og kriminelle miljøer. Forslaget lægger desuden op til, at princippet om, at knive kun må medbringes på offentlige steder m.v., når der er et anerkendelsesværdigt formål, udvides til at omfatte alle knive og blankvåben.
Det foreslås, at lovforslaget træder i kraft den 1. juli 2016.
Afstemning:
Forslaget blev vedtaget. For stemte 110 (S, DF, V, EL, LA, ALT, RV, SF, KF), imod stemte 0, hverken for eller imod stemte 0.