Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om kvalitetsledelsessystemer for autoriserede virksomheder på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet og for virksomheder med virksomhedsgodkendelse på gasområdet

§ 1

I bekendtgørelse nr. 545 af 30. maj 2014 om kvalitetsledelsessystemer for autoriserede virksomheder på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet og for virksomheder med virksomhedsgodkendelse på gasområdet foretages følgende ændringer:

1. I § 10, stk. 2, indsættes efter »fælleseuropæiske«: »eller nationale«.

2. I § 14, stk. 1, indsættes efter »fælleseuropæiske«: »eller nationale«.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 5. februar 2016.

Sikkerhedsstyrelsen, den 2. februar 2016

Lizzi Krarup Jakobsen

/ Bente Liisberg