Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Pressenævnets kendelse i sag nr. 16-70-00916

Nævnet har ikke kompetence til at behandle sletning af uredigeret debatindlæg

En person klagede over, at hans kommentar til en lederartikel i Politiken blev slettet. Pressenævnet afviser klagen.

Pressenævnets formand udtaler:

Det er Pressenævnets opfattelse, at debatindlæg, hvor udefrakommende skriver uredigerede debatindlæg, ikke er omfattet af medieansvarsloven, idet der ikke er tale om en redigeret envejskommunikation.

Debatfeltet til artiklen på politiken.dk er en sådan uredigeret envejskommunikation skrevet af udefrakommende, hvor der ikke er foretaget nogen journalistisk udvælgelse inden offentliggørelsen. Politiken.dk har alene fungeret som teknisk formidler. Redaktionens efterfølgende sletning af klagers indlæg indebærer ikke, at der er foretaget en sådan redigering, at forholdet falder ind under medieansvarslovens område. Klagen hører derfor ikke under nævnets kompetence og afvises, jf. medieansvarslovens § 43, stk. 2, nr. 1.

[Klager] har klaget til Pressenævnet over, at hans kommentar til lederartiklen ”Drop nu Dansk Folkeparti, Mette Frederiksen” bragt på politiken.dk den 22. januar 2016 er slettet, idet han mener, at god presseskik derved er tilsidesat.

[Klager] har til støtte for klagen bl.a. anført, at han den 22. januar 2016 skrev en kommentar til Politikens leder. [Klager] har oplyst, at kommentaren kunne læses en time eller to, hvorefter den var væk. Han har forsøgt at kontakte chefredaktionen, men han har ikke modtaget en forklaring på, hvorfor kommentaren er slettet.

Pressenævnets formand udtaler:

Det er Pressenævnets opfattelse, at debatindlæg, hvor udefrakommende skriver uredigerede debatindlæg, ikke er omfattet af medieansvarsloven, idet der ikke er tale om en redigeret envejskommunikation.

Debatfeltet til artiklen på politiken.dk er en sådan uredigeret envejskommunikation skrevet af udefrakommende, hvor der ikke er foretaget nogen journalistisk udvælgelse inden offentliggørelsen. Politiken.dk har alene fungeret som teknisk formidler. Redaktionens efterfølgende sletning af klagers indlæg indebærer ikke, at der er foretaget en sådan redigering, at forholdet falder ind under medieansvarslovens område. Klagen hører derfor ikke under nævnets kompetence og afvises, jf. medieansvarslovens § 43, stk. 2, nr. 1.

Afgjort den 4. februar 2016.