Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om euforiserende stoffer

§ 1

I bekendtgørelse nr. 557 af 31. maj 2011 om euforiserende stoffer, som senest ændret ved bekendtgørelse nr. 965 af 25. august 2015, foretages følgende ændringer:

1. Indledningen affattes således:

»I medfør af §§ 1, 2 og 2 a i lov om euforiserende stoffer, jf. lovbekendtgørelse nr. 748 af 1. juli 2008, som ændret ved lov nr. 163 af 28. februar 2012, fastsættes:«

2. I bilag 1, liste B, indsættes efter nr. 65 som nyt nummer:

»65 a. Diphenidin (1-(1,2-diphenylethyl)piperidin).«

3. I bilag 1, liste B, indsættes efter nr. 76 som nyt nummer:

»76 a. Ephenidin (N-ethyl-1,2-diphenylethylamin).«

4. I bilag 1, liste B, indsættes efter nr. 134 a som nyt nummer:

»134 b. MeO-diphenidin omfattende isomererne 2-MeO-diphenidin (1-(1-(2-methoxyphenyl)-2-phenylethyl)piperidin), 3-MeO-diphenidin (1-(1-(3-methoxyphenyl)-2-phenylethyl)piperidin) og 4-MeO-diphenidin (1-(1-(4-methoxyphenyl)-2-phenylethyl)piperidin).«

5. I bilag 1, liste B, indsættes efter nr. 164 som nyt nummer:

»164 a. MT-45 (1-cyclohexyl-4-(1,2-diphenylethyl)-piperazin).«

6. I bilag 1, liste E, indsættes efter nr. 14 som nyt nummer:

»14 a. Clonazolam (6-(2-chlorophenyl)-1-methyl-8-nitro-4H-benzo[f][1,2,4]triazolo[4,3-a][1,4]diazepin).«

7. I bilag 1, liste E, indsættes efter nr. 18 som nyt nummer:

»18 a. Deschloroetizolam (2-ethyl-9-methyl-4-phenyl-6H-thieno[3,2-f][1,2,4]triazolo[4,3-a][1,4]diazepin).«

8. I bilag 1, liste E, indsættes efter nr. 19 som nyt nummer:

»19 a. Diclazepam (7-chloro-5-(2-chlorophenyl)-1-methyl-1H-benzo[e][1,4]diazepin-2(3H)-on).«

9. I bilag 1, liste E, indsættes efter nr. 26 som nye numre:

»26 a. Flubromazepam (7-bromo-5-(2-fluorophenyl)-1H-benzo[e][1,4]diazepin-2(3H)-on).

26 b. Flubromazolam (8-bromo-6-(2-fluorophenyl)-1-methyl-4H-benzo[f][1,2,4]triazolo[4,3-a][1,4]diazepin).«

10. I bilag 1, liste E, indsættes efter nr. 43 som nyt nummer:

»43 a. Metizolam (4-(2-chlorophenyl)-2-ethyl-6H-thieno[3,2-f][1,2,4]triazolo[4,3-a][1,4]diazepin.«

11. I bilag 1, liste E, indsættes efter nr. 44 som nyt nummer:

»44 a. Nifoxipam (5-(2-fluorophenyl)-3-hydroxy-7-nitro-1H-benzo[e][1,4]diazepin-2(3H)-on).«

12. I bilag 1, liste E, indsættes efter nr. 54 som nyt nummer:

»54 a. Pyrazolam (8-bromo-1-methyl-6-(pyridin-2-yl)-4H-benzo[f][1,2,4]triazolo[4,3-a][1,4]diazepin).«

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 18. februar 2016.

Sundheds- og Ældreministeriet, den 15. februar 2016

Sophie Løhde

/ Lars Petersen