Den fulde tekst
L 120
Forslag til lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse. (Landskabelige hensyn og inddragelse af offentligheden).
Af miljø- og fødevareministeren (Eva Kjer Hansen (V)).
Lovf som fremsat 11/2 16
Fremsat skr 11/2 16
1.beh 23/2 16
Betænkning 4/5 16
2.beh 12/5 16
Lovf som vedt 19/5 16
3.beh 19/5 16
Lov nr 457 af 25. maj 2016
Ordførere: (1.beh) Maja Panduro (S), Pia Adelsteen (DF), Erling Bonnesen (V), Søren Egge Rasmussen (EL), Carsten Bach (LA), Christian Poll (ALT), Martin Lidegaard (RV), Lisbeth Bech Poulsen (SF), Mai Mercado (KF).
Ministre: (1.beh) miljø- og fødevareministeren (Eva Kjer Hansen).
Efter 1.beh henvist til Miljø- og Fødevareudvalget(MOF).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Med lovforslaget får miljø- og fødevareministeren bemyndigelse til at fastsætte regler om varetagelsen af landskabelige hensyn i det omfang, det er nødvendigt for at opfylde Danmarks EU-retlige forpligtelser. Derudover indebærer lovforslaget, at ministeren kan fastsætte regler for inddragelsen af offentligheden, når afgørelser om virksomheder, anlæg, indretninger m.v. i andre lande kan få indvirkning på miljøet i Danmark. Loven træder i kraft den 1. juni 2016.
Afstemning:
Forslaget blev vedtaget. For stemte 111 (S, DF, V, EL, LA, ALT, RV, SF, KF), imod stemte 0, hverken for eller imod stemte 2 (IA, T).