Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om konvertering af pensionstilsagn i Arbejdsmarkedets Tillægspension afgivet før 1. januar 2016

I medfør af § 9, stk. 5, i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension, jf. lovbekendtgørelse nr. 1110 af 10. oktober 2014, og efter indstilling fra bestyrelsen for Arbejdsmarkedets Tillægspension fastsættes:

Konvertering af pensionstilsagn afgivet før 1. januar 2016

§ 1. Pr. 31. december 2015 konverteres pensionstilsagn for medlemmer født efter 31. december 1962 fra alder 67 til alder 68, jf. § 1 a, stk. 1, i lov om social pension. Konverteringen sker efter en aktuarmæssig model, der sikrer, at værdien af de afgivne pensionstilsagn fastholdes efter konverteringen.

Stk. 2. Ved opgørelse af værdien af pensionstilsagnene er anvendt den markedsværdibaserede optjeningsrente og forventningerne til levetiden, der er gældende pr. 31. december 2015. De aktuarmæssige formler for beregning af konverteringsfaktorerne, jf. stk. 3, fremgår af ATP’s pensions- og hensættelsesgrundlag, der anmeldes til Finanstilsynet, og som er tilgængeligt på www.borger.dk.

Stk. 3. Følgende konverteringsfaktorer anvendes ved omregning af pensionstilsagnene:

   
Medlem født
Konverteringsfaktor
1963
1,069536
1964
1,069249
1965
1,068965
1966
1,068683
1967
1,068404
1968
1,068128
1969
1,067855
1970
1,067585
1971
1,067317
1972
1,067054
1973
1,066793
1974
1,066535
1975
1,066281
1976
1,066029
1977
1,065781
1978
1,065536
1979
1,065294
1980
1,065056
1981
1,064820
1982
1,064587
1983
1,064358
1984
1,064131
1985
1,063906
1986
1,063685
1987
1,063466
1988
1,063250
1989
1,063036
1990
1,062825
1991
1,062616
1992
1,062409
1993
1,062205
1994
1,062003
1995
1,061803
1996
1,061605
1997
1,061409
1998
1,061216
1999
1,061024
2000
1,060834

Ikrafttræden

§ 2. Bekendtgørelsen træder i kraft den 4. marts 2016 og har virkning fra den 31. december 2015.

Beskæftigelsesministeriet, den 18. februar 2016

Jørn Neergaard Larsen

/ Andrew Crichton