Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Resume
Resumé
Klager klagede over, at et internetmedie bragte læserindlæg og artikel med injurierende udtalelser.
Pressenævnet bemærkede, at artiklen den 26. oktober 2003 omtalte, at klager skulle have været involveret i en likvidering af en kvinde under 2. verdenskrig. Samme omtale var tidligere bragt i to læserindlæg den 13. og 30. august 2003, og Pressenævnet udtalte i anledning af en klage fra klager ved kendelse af 22. oktober 2003 kritik af internetmediet.
Nævnet fandt, at der i denne sag ikke var fornødent grundlag for at udtale kritik af internetmediet. Nævnet lagde herved vægt på, at internetmediet havde undladt de krænkende betegnelser af klager som anvendt i læserindlæggene den 13. og 30. august 2003, og at klager i artiklen var citeret for sin opfattelse af en udtalelse, som han skulle være fremkommet med i en udsendelse i Radio Frederiksberg-Journalen .
Da klager ikke var omtalt i indlæggene den 27. oktober 2003 om Pressenævnet, havde han ikke retlig interesse i denne del af sagen, som herefter blev afvist.
Den fulde tekst

Kendelse fra Pressenævnet i sag nr. 2003-6-132

 

[En mand – K] har klaget over en artikel og to læserindlæg bragt i internetmediet www.borgerdebat.dk den 26. og 27. oktober 2003, idet han finder, at god presseskik er tilsidesat.

I en artikel den 26. oktober 2003 hed det i en overskrift » Forvirret modstandsmand anmelder sin egen indrømmelse af deltagelse i planlægning af mord på uskyldig « .

I artiklen hed det:

»Frihedskæmperen [K], der er kommet i kløerne på skribenterne Ole Hans Jensen og Britt Bartenbach , fortryder nu, at han i en radioudsendelse på Radio Frederiksberg-Journalen lod sig provokere til at udtale: »Jeg er aldrig gået med til at godkende en likvidering, uden jeg personligt har afhørt vedkommende!«. Han har derfor anmeldt sin egen udtalelse til Pressenævnet!

Der er tale om en påstand fremsat mod bedre vidende og i ond tro, siger [K] nu om sine egne udtalelser. Og Ole Hans Jensen, som stod bag offentliggørelsen, er heller ikke tilfreds med udtalelsen. »Det har [K] aldrig nogensinde udtalt i vores lokalradio”, siger Ole Hans Jensen til sin egen avis,« - så det er ren løgn – og derfor en klar overtrædelse af straffelovens § 164”, tilføjer han om de udtalelser, han selv har offentliggjort.

Radioudsendelsen blev sendt 16. august 2003 kl. 12 på Ole Hans Jensens radiostation som en slags reklame for en bog, der annonceres til udgivelse snart, og udtalelsen faldt ca. 30 minutter inde i udsendelsen. Hør den her! Senere i udsendelsen indrømmer [K] endog, at han ikke alene godkendte en likvidering af en kvinde, som hverken han eller andre nogensinde fik udspurgt, men oven i købet skaffede den bil, der blev brugt til ugerningen!

Han fortæller endvidere, at han ”overhovedet ikke kendte” de syv mennesker, der skulle være med til gennemførelsen af planen, og at kun havde hørt fra sin søster, at kvinden var skyldig. Søsteren havde hørt det fra en mand, som hendes veninde tilfældigt havde mødt under en luftalarm, og som havde sagt, at han var fra ”det hemmelige politi”.

De syv mennesker, som [K] ikke kendte, kendte i øvrigt heller ikke hinanden – eller kun meget flygtigt, og manden fra ”det hemmelige politi” var i virkeligheden ansat i Valutacentralen, og i en speciallægeerklæring om ham hed det, at han var ”normalt udrustet, men tilbøjelig til pralerier, og at den moralske opbygning er noget holdningsløs”.

Få timer efter beslutningen om mordet, bortførtes offeret fra sin bopæl, kørtes til Rude Skov og likvideredes med 7 skud. Bødlerne stjal hendes penge fra håndtasken. Der blev 12.50 kr. til hver. [K] påtog sig at skaffe håndtasken af vejen og underrettede aldrig sin chef om drabet.

I den efterfølgende retssag efter krigen dømmes deltagerne i komplottet til fængselsstraffe fra 6 - 2½ år. [K] får 3 års betinget fængsel for sin andel.

Fortryder

Udtalelserne blev bragt såvel på Ole Hans Jensens Radio Frederiksberg-Journalen , som på Ole Hans Jensens hjemmeside NPI-News.dk som reklame for en bog som angiveligt skulle blive udgivet snart. [K]s udtalelser kan endog stadig høres som MP3 fil på NPI-News.dk. De blev også citeret her på siden.

Senere fortrød frihedskæmperen [K] sine udtalelser og meldte offentliggørelsen til Pressenævnet. Det hedder i anmeldelsen: ”Jeg erindrer ikke, at jeg skulle have udtalt ordene ”Jeg er aldrig gået med til at godkende en likvidering, uden jeg personligt har afhørt vedkommende!” Der er tale om en påstand fremsat mod bedre vidende og i ond tro, slutter Ole Hans Jensen.

Han har dog ikke tænkt sig at fjerne de belastende udtalelser. De har således nu ligget på Ole Hans Jensens hjemmeside i mere end to måneder. Læs mere om det forvirrede makkerpar i morgen.«

I et indlæg med overskriften » Det syge Pressenævn « hed det:

»Indsendt af kafka-redaktøren 27 oktober 2003 kl. 22:09:27

Det syge Pressenævn

Meget få fatter, hvad Pressenævnet skriver. Det er volapyk og præget af groteske lovovertrædelser i form af overtrædelse af egne love.

Pressenævnet skider på, de skal begrunde. De skider på, om de er inhabile, selv om der står i deres egne love, at den mindste mistanke om inhabilitet gør dem uegnet til at dømme.

På Journalistforbundets hjemmeside står mere om det syge Pressenævn, der har en højesteretsdommer som formand. Og så kan enhver hæderlig dansker straks se, der er noget galt.

http://www.Journalisten.dk/coma.asp?o id=220

Med venlig hilsen

Preben Juul Madsen

http://www.kafka.dk/uretten

- her er tre højesteretsdommere og tre landsdommere afsløret i svindel, men de er alle på fri fod, bortset fra en af forbryderne, der er død. Så kan han i hvert fald ikke lave flere forbrydelser. SLUT«

I et andet indlæg samme dag hed det:

»Re: Det syge Pressenævn (en kommentar)

Indsendt af kafka- redaktøren   27 oktober 2003 kl. 22:30:31

Som svar til: Det syge Pressenævn

Indsendt af kafka-redaktøren 27 oktober 2003 kl. 22:09:27

Re: Det syge Pressenævn (en kommentar)

Sakset fra DJ:

I flere år har jeg forsøgt at råbe mine kolleger op vedr. Pressenævnet.

Jeg gentager her, hvad jeg tidligere har skrevet i den trykte udgave af Journalisten, på begge DJ´s debatforaer , hvoraf det ene nu på sølle vis er nedlagt, på kafka.dk, borgerdebat.dk, dk.politik , på Socialkammeraternes nu også nedlagte debatforum og flere andre steder:

Pressenævnet er et fupforetagende , hvor man afsiger fup-kendelser . Jeg har med navns nævnelse anklaget flere af ”dommerne” for svindel, men ingen gider høre på det.

Så længe svindlerne ustraffet får lov til at fortsætte deres svindlerier, lige så længe laver de samme svindel.

En højesteretsdommer står som garant for retfærdighed ved at være formand for Pressenævnet, men dommerstanden i højesteret er ikke de mest hæderlige mennesker i dette land. Så den garanti er ikke en skid værd. Tværtimod.

Slet det gerne, fru redaktør, hvis du ikke tør lade det stå. Teksten er gemt, så det gør ikke noget.

Med venlig hilsen

Preben Juul Madsen

http://www.kafka.dk/uretten

her er mere svindel.«

[K] har anført, at ovennævnte indlæg på www.borgerdebat.dk er bragt tre dage efter Pressenævnets afgørelse i sag 2003-6-77. Der er tale om indlæg, hvori der fremsættes de samme beskyldninger mod [K] som tidligere, hvilket han kun kan betragte som injurierende og som en ny overtrædelse af medieansvarslovens § 34. www.borgerdebat.dk har bragt indlæggene i stedet for at bringe nævnets kendelse i sag nr. 2003-6-77.

Internetmediet www.borgerdebat.dk har anført, at man ikke rigtigt kan se, hvad klagen går ud på. Der er en kort artikel, der fortæller sandheden, samt et indlæg af Preben Juul Madsen, hvori det konstateres, at [K] lyver. Både artiklen og indlægget taler for sig selv, og ingen er anonyme.

Internetmediet har videre oplyst, at [K] ikke kan vide, om nævnets kendelse i sag nr. 2003-6-77 har været bragt, da han ikke har internetadgang. Kendelsen lå på www.borgerdebat.dk nøjagtig lige så længe som ”anonyme” Flemming Hansens indlæg. Den ligger stadig på Ole Hans Jensens hjemmeside www.npi-news.dk med kommentarer.

I sagens behandling har følgende nævnsmedlemmer deltaget: Axel Kierkegaard , Bo Maltesen , Lene Sarup og Ole Askvig .

Pressenævnet udtaler:

I artiklen den 26. oktober 2003 omtales, at [K] skulle have været involveret i en likvidering af en kvinde under 2. verdenskrig. Samme omtale er tidligere bragt i to læserindlæg den 13. og 30. august 2003, og Pressenævnet udtalte i anledning af en klage fra [K] ved kendelse af 22. oktober 2003 kritik af www.borgerdebat.dk.

Nævnet finder, at der i denne sag ikke er fornødent grundlag for at udtale kritik af www.borgerdebat.dk. Nævnet har herved lagt vægt på, at www.borgerdebat.dk har undladt de krænkende betegnelser af [K] som anvendt i læserindlæggene den 13. og 30. august 2003, og at [K] i artiklen er citeret for sin opfattelse af en udtalelse, som han skulle være fremkommet med i en udsendelse i Radio Frederiksberg-Journalen .

Da [K] ikke er omtalt i indlæggene den 27. oktober 2003 om Pressenævnet, har han ikke retlig interesse i denne del af sagen, som herefter afvises.

Afsagt den 21. januar 2004.