Den fulde tekst
L 134
Forslag til lov om ændring af lov om offentlige veje m.v., jernbaneloven og forskellige andre love. (Implementering af VVM-direktivet for statslige vej- og jernbaneprojekter samt havneprojekter).
Af transport- og bygningsministeren (Hans Christian Schmidt (V)).
Lovf som fremsat 24/2 16
Fremsat skr 24/2 16
1.beh 4/3 16
Betænkning 19/5 16
Lovf optrykt efter 2.beh 24/5 16 Tillæg H
2.beh 24/5 16
Lovf som vedt 31/5 16
3.beh 31/5 16
Lov nr 658 af 8. juni 2016
Ordførere: (1.beh) Magnus Heunicke (S), Kim Christiansen (DF), Kristian Pihl Lorentzen (V), Henning Hyllested (EL), Villum Christensen (LA), Nikolaj Amstrup (ALT), Karsten Hønge (SF).
Ministre: (1.beh) transport- og bygningsministeren (Hans Christian Schmidt).
Efter 1.beh henvist til Transport- og Bygningsudvalget(TRU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Formålet med lovforslaget er at implementere VVM-direktivet i vejloven, jernbaneloven og havnelovgivningen for statslige projekter. I forbindelse med en ændring af VVM-direktivet i 2014 blev en undtagelse fra VVM-procedure for de af Transport- og Bygningsministeriets projekter, der vedtages ved anlægslov, ophævet. Derfor implementeres der en VVM-procedure for de projekter, der vedtages ved anlægslov, i vejloven og i jernbaneloven.
Vejdirektoratet og Banedanmark udpeges til kompetente myndigheder til at varetage VVM-processuelle opgaver frem til Folketingets vedtagelse af en anlægslov.
Med henblik på at forenkle VVM-reglerne implementeres der samtidig en administrativ VVM-procedure, hvorefter Trafik- og Byggestyrelsen fremover vil være kompetent VVM-myndighed og meddele administrativ VVM-tilladelse til de statslige vej- og jernbaneprojekter, der ikke skal vedtages ved anlægslov.
Afstemning:
Forslaget blev vedtaget. For stemte 90 (S, DF, V, LA, RV, KF), imod stemte 20 (EL, ALT, SF), hverken for eller imod stemte 0.