Den fulde tekst
L 141
Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsskadesikring, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om arbejdsmiljø og forskellige andre love. (Overførsel af Arbejdsskadestyrelsens opgaver til den selvejende institution Arbejdsmarkedets Erhvervssikring og til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering samt nedlæggelse af Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring).
Af beskæftigelsesministeren (Jørn Neergaard Larsen ()).
Lovf som fremsat 26/2 16
Fremsat skr 26/2 16
1.beh 3/3 16
Betænkning 13/4 16
Lovf optrykt efter 2.beh 21/4 16 Tillæg H
2.beh 21/4 16
Lovf som vedt 26/4 16
3.beh 26/4 16
Lov nr 395 af 2. maj 2016
Beh sammen: L 141 og L 140
Ordførere: (1.beh) Lennart Damsbo-Andersen (S), Marlene Harpsøe (DF), Hans Andersen (V), Christian Juhl (EL), Joachim B. Olsen (LA), Josephine Fock (ALT), Karsten Hønge (SF), Rasmus Jarlov (KF).
Ministre: (1.beh) beskæftigelsesministeren (Jørn Neergaard Larsen).
Efter 1.beh henvist til Beskæftigelsesudvalget(BEU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Formålet med lovforslaget er at overdrage Arbejdsskadestyrelsens nuværende opgaver vedrørende sagsbehandling af personskader og Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikrings opgaver vedrørende finansiering af udgifter til erstatning m.v. og udbetaling af erstatning m.v. på erhvervssygdomsområdet til den nyoprettede institution Arbejdsmarkedets Erhvervssikring.
Samtidig med lovforslaget fremsattes lovforslag L 140, hvorved den selvejende institution Arbejdsmarkedets Erhvervssikring oprettes, og der fastlægges den organisatoriske ramme herfor.

Med lovforslaget bestemmes det, at Arbejdsskadestyrelsens og Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikrings opgaver efter arbejdsskadesikringsloven og en række andre love om personskade overdrages til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring. Ved lovforslaget foretages der derudover de nødvendige ændringer i anden lovgivning, hvori der henvises til Arbejdsskadestyrelsen og Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring.
Lovforslaget indeholder endvidere ændringer, som følge af at behandlingen af klagesager efter arbejdsløshedsforsikringsloven m.v., overføres fra Arbejdsskadestyrelsen til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.
Afstemning:
Forslaget blev vedtaget. For stemte 95 (S, DF, V, LA, ALT, RV og KF), imod stemte 12 (EL og SF), hverken for eller imod stemte 0.