Den fulde tekst
L 143
Forslag til lov om ændring af sundhedsloven. (Reel ret til hurtig udredning og udvidet frit sygehusvalg ved 30 dages ventetid på behandling m.v.).
Af sundheds- og ældreministeren (Sophie Løhde (V)).
Lovf som fremsat 26/2 16
Fremsat skr 26/2 16
1.beh 15/3 16
Betænkning 26/4 16
1.del af 2.beh 3/5 16
Lovf som vedt 10/5 16
3.beh 10/5 16
Lov nr 653 af 8. juni 2016
Ordførere: (1.beh) Flemming Møller Mortensen (S), Liselott Blixt (DF), Hans Andersen (V), Stine Brix (EL), May-Britt Kattrup (LA), Nikolaj Amstrup (ALT), Jonas Dahl (SF), Mette Abildgaard (KF).
Ministre: (1.beh) sundheds- og ældreministeren (Sophie Løhde).
Efter 1.beh henvist til Sundheds- og Ældreudvalget(SUU).
Formålet med lovforslaget er at give alle patienter ret til hurtig udredning. Det betyder, at hvis der ikke er kapacitet til at udrede en patient inden for 1 måned (30 dage) på de offentlige sygehuse, skal man have mulighed for at få hjælp et andet sted, hvilket vil sige, at hele eller dele af udredningen skal kunne udføres på private hospitaler og klinikker, hvor det er fagligt muligt. Det foreslås desuden, at der indføres en ret til udvidet frit sygehusvalg, når regionen af kapacitetsmæssige årsager ikke kan tilbyde udredning inden for 1 måned, og at der indføres en ret til udvidet frit sygehusvalg ved mere end 1 måneds ventetid på behandling.
Loven træder i kraft den 1. oktober 2016.
Afstemning:
Forslaget blev vedtaget. For stemte 84 (S, DF, V, LA, KF), imod stemte 25 (EL, ALT, RV, SF), hverken for eller imod stemte 0.